Varasdi Károly


Elérhetőség
: varasdi.karoly@btk.ppke.hu


PhD: 2007


Szakterület:

 • Formális szemantika/számítógépes nyelvészet
 • Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya


Kutatási témák:

 • Formális aspektuselmélet
 • Számítógépes lexikográfia


Oktatott tárgyak:

 • Logika
 • Szemantika
 • A formális szemantika logikai alapjai


Témavezetést vállal az alábbi területeken:

 • Az igeidők és aspektus formális szemantikája
 • Események alkalmazása a jelentésleírásban
 • Nyelvészet és filozófia határterületének kérdései
 • A természetes nyelv számítógépes modellezésével kapcsolatos témák
x