Számítógépes Nyelvészet specializáció

Digitális Bölcsészet MA
Számítógépes Nyelvészet specializáció

Tantárgyleírások >>           Szakdolgozat és záróvizsga >>

A képzés honlapja >>

Ha kíváncsi vagy rá,

 • hogy lehet-e számítógéppel idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre fordítani - és ha igen, hogyan;
 • hogy hogyan lehet az írott beszédet számítógéppel megszólaltatni;
 • hogy hogyan lehet a hangzó beszédet számítógéppel írásba áttenni;
 • hogy hogyan lehet könyvtárnyi szöveget, adatot automatikusan kereshetővé tenni;
 • hogy hogyan lehet könyvtárnyi szövegből automatikusan meghatározott információkat kinyerni;
 • hogy e műveletek során hogyan lehet a többértelmű kifejezéseket egyértelműsíteni;
 • hogy hogyan lehet egy szöveg statisztikai sajátosságaiból a szerzőjére következtetni;
 • hogy hogyan lehet a titkosírásokat megfejteni;
 • hogy a látszólag szabad szórendű magyarban milyen rejtett szabályok határozzák meg a szórendet;
 • hogy vannak-e a magyar nyelvnek sajátos, csak rá jellemző tulajdonságai;
 • hogy hogyan lehet a magyar szavak toldalékos alakjait (például egy magyar főnév 714 különböző jeles-ragos alakját) előállítani;
 • hogy hogyan lehet a magyar mondatokhoz automatikusan természetes hangsúlyozást és intonációt rendelni,

jelentkezz a PPKE Számítógépes Nyelvészet specializációs Digitális Bölcsészet mesterszakára!

A számítógépes nyelvészet specilaizáció célja

olyan szakemberek képzése, akik egyaránt jártasak a nyelvészet központi területein (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) és az informatikai alaptárgyakban, és a gyakorlatban is jól ismerik a számítógépes nyelvészet eszközeit és módszereit.

Kiknek ajánljuk a digitális bölcsészet MA-szakot?

 • Egyrészt azoknak, akik a robbanásszerűen fejlődő nyelvtechnológiai kutatás-fejlesztésben, pl. a számítógépes fordítás, adatbányászat, beszédelőállítás, beszéd-felismerés területén vagy adatbázisok létrehozásában és működtetésében, a távoktatásban stb. szeretnének dolgozni;
 • másrészt azoknak, akik a magyar nyelvvel akarnak hivatásszerűen foglalkozni – akár a kutatásban, akár a felsőoktatásban, akár a könyvkiadásban.

A digitális bölcsészet MA belépőként szolgál a nyelvészeti doktori iskolákba is.

Mi az, amit csak a PPKE számítógépes nyelvészet specializációs digitális bölcsészet” MA programjában találhatsz meg?

A PPKE digitális bölcsészet MA programja a korszerű elméleti nyelvészeti és magyar nyelvészeti kurzusok, valamint az informatikai és speciálisan a nyelvtechnológiai ismeretek egyedülálló kombinációját nyújtja. Az oktatói kar a kutatások nemzetközi élvonalát képviseli, köztük olyan ismert professzorokkal, mint Prószéky Gábor, a PPKE Informatikai Karának Széchenyi-díjas egyetemi tanára, Magyarország vezető számítógépes nyelvészeti szoftvereinek kifejlesztője, az Európai Unió információtechnológiai díjának, az IST Prize-nak kitüntetettje, vagy É. Kiss Katalin, a Magyar és az Európai Tudományos Akadémiák tagja.

Kik felvételizhetnek a Digitális Bölcsészet MA-ra?

 • azok, akik elvégezték az alábbi alapszakok valamelyikét:

magyar nyelvtechnológia szakiránnyal, szabad bölcsészet nyelvtechnológia szakiránnyal, elméleti nyelvészet, informatika, matematika, bármely modern filológiai (nyelv) szak nyelvészeti szakiránnyal, informatikus könyvtáros;

 • azok, akiknek bölcsészettudományi, természettudományi vagy társadalomtudományi BA fokozatuk van, és legalább 19 kredittel rendelkeznek a bevezető fonológia, bevezető szintaxis, matematika-logika, bevezető formális szemantika és/vagy informatika ismeretkörökből. Akiknek e tárgyakból 50-nél kevesebb kreditjük van, azoknak a hiányzó krediteket pótlólag, a mesterképzés első évében szerezhetik meg.

Miből áll a felvételi vizsga?

Egy logikai jellegű feladatokat tartalmazó, a jelentkező elemző, rendszerező, probléma-megoldó képességét mérő tesztból, valamint a jelentkező nyelvészeti tájékozottságát, számítógépes felhasználói ismereteit és motiváltságát vizsgáló felvételi beszélgetésből.

A felkészülést segítő mintatesztet itt töltheted le

Mutatvány a digitális bölcsészet mesterszak tantárgykínálatából:

Bevezetés a számítástechnikába; Matematika; Logika; Adatszerkezetek és algoritmusok; Bevezetés a programozásba; Programozási nyelvek és módszerek; Statisztika; Adatbázis rendszerek; A nyelvtechnológia alapjai; A nyelvtechnológia eszközei és nyersanyagai; A nyelv modellálása; Mondattan; Alaktan; Hangtan; Jelentéstan; Pragmatika; Pszicholingvisztika, Szociolingvisztika; Kutatásmódszertan

Kurzusaink ismertetését megtalálod a PPKE Elméleti Nyelvészeti Tanszékének honlapján.

Oktatóink:

Bende Farkas Ágnes megbízott előadó

Bércesné Novák Ágnes egy. docens

Budinszky András egy. docens

Cser András egy. docens

Prof. É. Kiss Katalin egy. tanár

Kék László egy. docens

Nemesi Attila egy. adjunktus

Nyékyné Gaizler Judit egy. docens

Olsvay Csaba megbízott előadó

Pásztor Miklós megbízott előadó

Prof. Prószéky Gábor egy. tanár

Reményi Andrea egy. docens

Prof. Surányi Balázs egy. docens

Varasdi Károly megbízott előadó

További információ: suranyi.balazs@btk.ppke.hu

 


x