Szakajánló

Elméleti Nyelvészet MA

Utolsó frissítés: 2021.02.28.

A PPKE számítógépes nyelvészeti programjának weboldala

Kik felvételizhetnek az Elméleti nyelvészet MA-ra?
  • azok, akik szabad bölcsész BA szakot végeztek elméleti nyelvészet szakiránnyal, vagy magyar alapképzési szakot végeztek nyelvtechnológia szakiránnyal;
  • azok, akiknek bölcsészettudományi, természettudományi vagy társadalomtudományi BA fokozatuk van, és legalább 19 kredittel rendelkeznek a fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, logika, szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, nyelvleírás, történeti nyelvészet, matematikai ismeretek, kognitív tudomány, nyelvfilozófia, nyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, mesterséges intelligencia, terepmunka, illetve kutatásmódszertan ismeretköreiből. Akiknek e tárgyakból 50-nél kevesebb kreditjük van, azoknak a hiányzó krediteket pótlólag, a mesterképzés első évében kell megszerezniük.
Miből áll a felvételi vizsga?

Egy logikai jellegű feladatokat tartalmazó, a jelentkező elemző, rendszerező, problémamegoldó képességét mérő tesztből, valamint a jelentkező nyelvészeti tájékozottságát és motiváltságát vizsgáló, részben a BA szakdolgozatához kapcsolódó felvételi beszélgetésből. (Felvételi mintateszt)

Kiknek ajánljuk az Elméleti nyelvészet MA-szakot?

E szakunk a Nyelvelmélet és a Számítógépes nyelvészet specializációs irányok iránt érdeklődők számára nyújt magas szintű képzést. Ehhez a biztos nyelvészeti alapokat a program első, közösen végzett szakasza adja, mely kiemelten foglalkozik a morfológiailag gazdag, szabad szórendű magyar nyelv nyelvtani rendszerével.
A szak Számítógépes nyelvészeti specializációja a korábbi Digitális Bölcsészet MA szak számítógépes nyelvészeti szakirányának felel meg, annak utódja a megújult országos képzési rendszeren belül. E specializációt a nyelvtechnológia és a nyelvészeti ismeretek informatikai felhasználása iránt érdeklődő, és e területen gyakorlati szakmai ismereteket szerezni kívánó hallgatóknak ajánljuk. Az országban egyedülálló együttműködésben, a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karával közösen folytatott képzés a széleskörű nyelvtechnológiai és programozási alapokon túl az adatbázisrendszerek és a webbányászat területén is naprakész ismereteket ad. A képzésnek az utolsó félévben külső helyen végzett szakmai gyakorlat is fontos részét képezi. (Számítógépes nyelvészet a Pázmányon)
A Nyelvelmélet specializációt a modern nyelvészet különböző területein tudásukat elmélyíteni szándékozóknak ajánljuk. E képzési irány erőssége, hogy különböző nyelvek összehasonlításán keresztül átfogó képet ad az aktuális nyelvészeti kutatási kérdésekről és irányokról, és az általa közvetített alapos módszertani ismeretek révén önálló, kreatív kutatások végzésére teszi képessé hallgatóit az általuk választott nyelvészeti témában.
Az Elméleti nyelvészet MA ideális belépőként szolgál a nyelvészeti doktori iskolákba is.

Mi az, amit csak a PPKE Elméleti nyelvészet MA programjában találhatsz meg?

Az PPKE Elméleti nyelvészet programja intenzív, magas szintű (választható) számítógépes nyelvészeti kurzusokat hirdet. Ezek egyik vezető oktatója Prószéky Gábor, a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karának Széchenyi-díjas egyetemi tanára, Magyarország vezető számítógépes nyelvészeti szoftvereinek kifejlesztője, az Európai Unió információtechnológiai díjának, az IST Prize-nak kitüntetettje.
A programban szintén oktat É. Kiss Katalin akadémikus, Széchenyi- és Bolyai-díjas nyelvész, az Európai Tudományos Akadémia tagja, aki a magyar nyelv mondatszerkezete modern szemléletű kutatásának nemzetközileg is egyik legismertebb és legelismertebb művelője.
A program két specializációjában a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karának, ill. a PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tanszékének (honlap itt) oktatói közösen vesznek részt.

Az elméleti nyelvészeti mesterképzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik jártasak a nyelvészeti alaptárgyakban (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) és egy vagy több kapcsolódó tudományágban (szociolingvisztika, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet stb.). Az átadandó ismeretek korszerűek, felölelik az elmúlt évtizedekben kialakult nemzetközi nyelvészeti irányzatok tudományos eredményeit is. A képzés fontos eleme a modern kutatásmódszertan megtanítása.  Hallgatóinktól a kurzusokon való aktív részvételt, önálló feladatmegoldást, a kutatómunkába való bekapcsolódást várunk.
Mindazoknak ajánljuk, akik hivatásszerűen szeretnének a magyarral vagy valamely idegen nyelvvel foglalkozni – akár a kutatásban, akár a felsőoktatásban, akár az államigazgatásban, akár a könyvkiadásban, az újságírásban, idegen nyelvek vagy a magyar nyelv tanításában, akár a számítástechnikában, például a számítógépes fordítás és szövegelemzés vagy az automatikus beszédértés és beszédgenerálás területén. A legrátermettebbek doktori képzés keretében folytathatják tanulmányaikat.

Példák az Elméleti nyelvészet mesterszak tantárgykínálatából
Fonológia Magyar fonológia Szociolingvisztika
Szintaxis Magyar szintaxis Pszicholingvisztika
Szemantika Történeti nyelvészet A nyelvtechnológia alapjai
Nyelvelméletek Pragmatika A nyelvtechnológia eszközei
Programozási nyelvek és módszerek Szakmai gyakorlat Kutatásmódszertanx