Szakdolgozat és záróvizsga

Szakdolgozati tájékoztató az Elméleti Nyelvészet MA szakon írt szakdolgozathoz
-- A tájékoztató letöltése pdf formátumban --

Az Elméleti Nyelvészeti MA szak hallgatói szakdolgozatot elsősorban a szakon oktatott nyelvészeti és nyelvtechnológiai területeken nyújthatnak be, de indokolt esetben elfogadható a nyelvészet és nyelvtechnológia területéhez kapcsolódó más szakdolgozati téma is. A szakdolgozatok témabejelentésének határideje a benyújtási határidőt megelőző hatodik hét első napja, vagyis az őszi félévben október 1., a tavaszi félévben pedig március 1. A szakdolgozat nyelve magyar vagy angol. A szakdolgozatok benyújtásának határideje a tavaszi félévben április 15., az őszi félévben november 15.

A kitöltendő űrlapok elérhetők a kari honlapról. Részletes útmutató, ill. további linkek találhatók a fent letölthető tájékoztatóban.


 

Záróvizsgatájékoztató az Elméleti Nyelvészet MA szak záróvizsgájához
-- A tájékoztató letöltése pdf formátumban --

A záróvizsgán a hallgató két témakörből tesz szóbeli vizsgát:

  1. a szakdolgozat témájából (különös tekintettel a bírálatokban megfogalmazott kérdésekre és megjegyzésekre), és annak tágabb témaköréből, valamint
  2. egy további tudományterületből az alábbiak közül:
     
  • Fonológia és morfológia
  • Szintaxis
  • Jelentéstan és logika
  • Nyelvtechnológia


Az egyes tudományterületeken belül előre kijelölt altémakörökből (tételekből) kell készülni. (A tételsorok az oldal alján találhatók.)
A felkészüléshez ajánlott irodalmat részint a tételsorok, részint pedig az adott tudományterületen az MA képzés részét képező kurzusok irodalomjegyzékei tartalmazzák.
A vizsgázó hallgató az ajánlott irodalom tekintetében az adott tudományterületből záróvizsgáztató záróvizsgabizottsági taggal/tagokkal egyénileg is egyeztethet.

Az adott tudományterületből záróvizsgáztató záróvizsgabizottsági tag(ok) vagy a témavezető kezdeményezhetik, hogy a vizsgázó hallgató a közzétett tételsoroktól eltérő altémakörökből vizsgázzon. Ez esetben a kezdeményező(k) egyedi tételsort kell készítsenek a hallgató számára, mely az adott tudományterületből záróvizsgáztató záróvizsgabizottsági tag(ok) és a témavezető egyetértése esetén -- a tanszékvezető hozzájárulása mellett -- a záróvizsga 2. részében használható.

Tételsorok a záróvizsgára való felkészüléshez:

Legutolsó frissítés: 2021.10.09.

x