Tantervek

Elméleti Nyelvészet MA

Tantervek:
iratkozási év alapján  /  azonnali letöltés 2017 után iratkozottaknak

Tantárgyleírások >>               Szakdolgozat és záróvizsga >>

Példák az Elméleti nyelvészet mesterszak tantárgykínálatából
Fonológia Magyar fonológia Szociolingvisztika
Szintaxis Magyar szintaxis Pszicholingvisztika
Szemantika Történeti nyelvészet A nyelvtechnológia alapjai
Nyelvelméletek Pragmatika A nyelvtechnológia eszközei
Programozási nyelvek és módszerek Szakmai gyakorlat Kutatásmódszertan

 

2020.07.20.

x