OTDK

A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység, a TDK. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) minden páratlan év tavaszán 16 tudományterületi szekcióban hirdeti meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK). Az országos konferencia a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma, amely ösztönzi az intézményi hallgatói diákköri tevékenységet, támogatja és elismeri a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket, konzulenseiket, valamint segítséget ad a kutatómunkában a továbbhaladáshoz, a szakmai kibontakozáshoz és a pályakezdéséhez.

Miért érdemes OTDK-zni?

 • ... mert egy témavezetővel végzett közös munkán keresztül belekóstolhatunk a kutatás folyamatába, a kutatói létbe, ami felkészít a szakdolgozat-írásra és -védésre, valamint a további, MA-s vagy doktori tanulmányokra is; 
 • ... mert az MA-s és doktori felvételiknél, illetve ösztöndíjpályázatoknál később előnyt, plusz pontot jelenthet;
 • ... mert az első három helyezés egyike esetén akár kiváltható vele a szakdolgozat is;
 • ... mert résztvenni szellemi kaland, díjazottnak lenni dicsőség :)

A PPKE Elméleti Nyelvészet Tszk. oktatóinak vezetésével anglisztika és elméleti nyelvészet szakos hallgatók rendszeresen vesznek részt az OTDK-n, és szerepelnek a díjazottak közt. Több korábbi versenyzőnk vagy díjazottunk azóta a PPKE NyDI doktori hallgatója vagy fokozatot szerzett alumnusa, de akad köztük a Kar főállású oktatója is.

Korábbi OTDK-zóink helyezései:

2019. évi XXXIV. OTDK Humántudományi Szekció:
 • Nyelvtörténet különdíj Halász Dávid: A befejezett és befejezetlen múlt idő változása az ómagyar kor végétől a közép-magyar kor végéig. Számítógépes korpuszvizsgálat alapján (témavezető: É. Kiss Katalin). A dolgozat megjelent a GYŐZTESEINK -- A XXXIV.OTDK HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓKBAN GYŐZTES PÁZMÁNYOS HALLGATÓK DOLGOZATAI c. kötetben, mely letölthető innen.
 • A Humán Szekció Roska Tamás Díját egykori Pro Scientiás hallgatónk, Huszthy Bálint (akkor doktorjelölt) nyerte el.
2017. évi XXXIII. OTDK Humántudományi Szekció:
 • Általános nyelvészet 1. Tóth Bálint: Extraction from Headed Relatives (témavezető: É. Kiss Katalin, Surányi Balázs)
2015. évi XXXII. OTDK Humántudományi Szekció:
 • Általános nyelvészet 1. Vadász Noémi: Időhatározók a magyar mondatban (témavezető: É. Kiss Katalin)
 • Általános nyelvészet 3. Kalivoda Ágnes: Web-alapú kollokációelemzés (témavezető: Mádl Péter)
 • Fonológia, morfológia 2. Huszthy Bálint: Fortizione consonantica in varietà meridionali e centro-meridionali dell'italiano parlato (témavezető: Cser András, Domokos György)
 • Pszicholingvisztika különdíj Pap Veronika: Az időbeliség kifejezése a gyermeknyelvben (témavezető: É. Kiss Katalin)
2013. évi XXXI. OTDK Humántudományi Szekció:
 • Pszicholingvisztika 2. Ligeti-Nagy Noémi: Kulturális különbségek a mentális lexikonban (témavezető: É. Kiss Katalin)
 • Szintaxis, generatív nyelvészet 2. Góg Zsuzsanna: Az argumentum-struktúra átrendeződése műveltető szerkezetekben (témavezető: É. Kiss Katalin)
 • Szövegtan, stilisztika, alkalmazott nyelvészet különdíj Huszthy Bálint: Magyarok kiejtési hibái olasz nyelvtanulás során (témavezető: Domokos György)
2011. évi XXX. Jubileumi OTDK Humántudományi Szekció:
 • Elméleti és leíró nyelvészet 1. Pintér Lilla: Obviáció a magyar nyelvben (témavezető: É. Kiss Katalin)
 • Elméleti és leíró nyelvészet 2. Gerőcs Mátyás: Hatóköri jelenségek interpretációja kisgyermekkorban (témavezető: É. Kiss Katalin)
 • Nyelvtudomány - Romanisztika 1. Huszthy Bálint: Il vocalismo del dialetto napoletano (témavezető: Domokos György)
2009. évi XXIX. OTDK Humántudományi Szekció:
 • Kognitív és leíró nyelvészet, pragmatika, szövegtan 1. Turi Gergő: Kötőmód a mai magyar nyelvben (témavezető: É. Kiss Katalin)
 • Kognitív és leíró nyelvészet, pragmatika, szövegtan 3. Varga Diána: A felszólító mód helye a magyar mondatszerkezetben (témavezető: É. Kiss Katalin)

...

x