Nyelvelméleti Kutatócsoport

A Kutatócsoport tevékenysége, eredményei                              In English

Alakult: 2017. március                                     Legutóbbi frissítés: 2021.07.28.

A kutatócsoport olyan nyelvelméleti kutatásokra vállalkozik, amelyek célja a nyelvtan központi területeinek (a fonológiának, a morfológiának és a szintaxisnak) a jelenleginél részletesebb feltérképezése és mélyebb megértése. Kutatásaink homlokterében az emberi nyelvek nyelvtanának rendszerszintű összefüggései állnak, amelyek vizsgálatát a csoport konkrét empirikus jelenségek tanulmányozásán keresztül, összehasonlító nyelvészeti szempontokat érvényesítve végzi. Az elemzések alapjául az elméleti nyelvészet olyan, számos nyelv adataira támaszkodó, nemzetközileg bevett modelljei szolgálnak, mint a nyelvészeti minimalizmus, az optimalitáselmélet, a lexikális fonológia és morfológia, a kormányzás-fonológia, és a morfológia morfémikus és lexémikus modelljei. A nyelvi adatokat a lehető legszélesebb körből: korpuszokból, anyanyelvi informánsoktól, pszicholingvisztikai módszerekkel végzett kísérletekből, valamint – főként a holt nyelvek és nyelvváltozatok esetében – írott szövegekből és korábbi nyelvtani leírásokból merítjük.

A kutatócsoport az alábbi konkrét témákban végez kutatásokat:

 • A fonológiai egységek ábrázolási kérdései, a fonológiai elemek viselkedése és mintázatai, fonotaktikai és levezetési kérdések;
 • A fonológiai folyamatok tulajdonságai, környezethez való kötöttsége;
 • A fonológia interakciója a nyelvtan más moduljaival, elsősorban a morfológiával és a szintaxissal;
 • A hangrendszerek időbeli változásainak rendszerszerűsége;
 • A hangrendszerek tipológiája és különböző hangrendszerek egymásra hatása;
 • A morfológia különböző modelljei, morfémikus és lexémikus elméletek, ezek alkalmassága a különböző morfológiai jelenségek modellezésére;
 • A morfológiai műveletek/folyamatok tulajdonságai, kölcsönhatásai, formai és funkcionális jellemzői;
 • A morfológiai változások rendszerszintű összefüggései a morfológián belül;
 • A morfológiai és a fonológiai változások kölcsönhatásai;
 • Az információszerkezet és a szintaxis érintkezési pontjai;
 • Az információszerkezet és a logikai hatókörértelmezés kölcsönhatásai;
 • A szintaxis, az információszerkezet és az intonációs fonológia kapcsolata;
 • A szintaktikai áthelyezések, szórendi váltakozások kiváltói;
 • A szórend és a szintaktikai szerkezetek rendszerszerű időbeli változásai;
 • Nyelvek közti kontakthatások a szintaxisban.


A kutatócsoport tagjai:

É. Kiss Katalin, akadémikus, professzor emerita   MTMT
Surányi Balázs DSc, egyetemi tanár   MTMT
Cser András DSc, habilitált egyetemi tanár   MTMT
Balogné Bérces Katalin PhD, egyetemi docens   MTMT
Pintér Lilla PhD, egyetemi adjunktus   MTMT
Halm Tamás PhD, egyetemi adjunktus   MTMT
Piukovics Ágnes PhD, egy. tanársegéd   MTMT
Huszthy Bálint PhD, PPKE NYDI alumnus   MTMT
Keresztes Júlia PhD, PPKE NYDI alumna   MTMT
Turi Gergő PhD, PPKE NYDI alumnus   MTMT
Harmati-Pap Veronika PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Dömötör Andrea PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Langó-Tóth Ágnes PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Tóth Bálint PPKE NYDI doktori hallgató   MTMT
Garami Anett Réka PPKE NYDI doktori hallgató

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

x