Nyelvpedagógiai Kutatócsoport

A PPKE Nyelvpedagógiai Kutatócsoport                            In English

A PPKE BTK Angol-Amerikai Intézetében évek óta együttműködő kollégák 2015-ben megalapították a Nyelvpedagógiai Kutatócsoportot. A kutatócsoport célja az Intézetben zajló nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás, és az angoltanári programok (angoltanári mesterprogram, új osztatlanos angoltanári program) szakmai munkájának kutatásalapú fejlesztése, a Nyelvtudományi Doktori Iskola alkalmazott nyelvészeti alprogramjának támogatásával.

A Kutatócsoport tagjai az Angol Nyelvpedagógiai és Fordítástudományi Tanszéken zajló munkán túl is évek óta együttműködnek egyrészt az intézeti nyelvvizsgák fejlesztésében, másrészt egymás szakmai munkájának megismerésében, többek között az évente rendezett szakmai délutánok formájában. Ezeken túl, 2015-ben a PPKE ITK-val együttműködve a Kutatócsoport tagjai nagy sikerrel szervezték és rendezték meg a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) 25., jubileumi kongresszusát, mintegy 150 résztvevővel. A kongresszus válogatott előadásaiból a Kutatócsoport tagjai szerkesztésében tanulmánykötet jelent meg.

A Kutatócsoport keretében folyó másik projekt az Angol-Amerikai Intézet legnagyobb, minden félévben mintegy 100 vizsgázóval zajló nyelvvizsgájának, az alapképzés angolszakosai számára kötelező ún. Alapvizsgának a validálása. A validálás célja annak bemérése, hogy a vizsga ill. részei valóban és jól mérik-e a vizsgázók angoltudását az Európai Keretrendszer szerinti B2+ szinten, ill. a nyelvvizsga ehhez a sztenderdhez való közelebbi illesztése. A validálás célja a fejlesztésen túl a nyelvvizsga szakmai elfogadottságának és presztízsének növelése. A validálás a vizsgákból származó nagy mennyiségű nyelvi és értékelési adat gyűjtését, nyelvészeti és statisztikai elemzését teszi szükségessé; a munkálatók szakdolgozói és doktoranduszi segítséggel folynak.

Az alapítók: Reményi AndreaRónay ÁgnesSárdi CsillaTóth Zsuzsa

2020.11.02.

 

x