Populáris kultúra és fantasztikum az angol nyelvű országokban Kutatócsoport

A "Populáris kultúra és fantasztikum az angol nyelvű országokban" interdiszciplináris kutatócsoport célja két, egymáshoz számos ponton kapcsolódó kutatási terület, az angol nyelvű fantasztikus irodalom és vizuális kultúra (film, TV-műsor, képregény, stb.) illetve az angol nyelvű populáris kultúra tudományos igényű vizsgálata. Noha a két terület részben átfedi egymást, a populáris kultúra számos olyan műfajt is magába foglal (krimi, akciófilm, horror, stb.), amely nem tartozik a fantasztikum tágan értelmezett körébe, illetve a populáris kultúrakutatás egyik legdinamikusabban fejlődő területe a hagyományos magaskultúra tükröződése, át- és újraértelmezése a populáris kultúra termékeiben.

A kutatócsoport tagjai már évek óta foglalkoznak a témakör különböző részterületeivel, és az elmúlt években több szakmai-tudományos rendezvényt is szerveztek, amely a kutatócsoport profiljához kapcsolódik. 2011-ben Piliscsabán angol nyelvű nemzetközi konferenciát rendeztünk Visions of Baseless Fabric: The 1st Pázmány Conference on the Fantastic címmel, 2015-ben pedig a magyar Tolkien Társasággal együttműködésben szerveztünk nemzetközi, magyar és angol nyelvű konferenciát J. R. R. Tolkien életművéről.

Szándékunk az, hogy az eddigi különálló kutatások koordinálásával és a szakmai együttműködés erősítésével új és jelentős kutatási eredményeket érjünk el, erősítjük az Egyetem és a Kar szakmai hírnevét, valamint hogy népszerűsítsük a populáris és fantasztikus irodalom értő befogadását a hazai olvasók körében is.

A kutatócsoport vezetője Pintér Károly docens, aki doktori disszertációját az angol nyelvű utópikus irodalom témakörében írta, és ennek könyv változatát az Egyesült Államokban publikálta 2010-ben. A csoport tagjai: Sohár Anikó docens, elismert műfordító, aki számos angol nyelvű science fiction és fantasy regényt, novellát ültetett át magyarra, és doktori disszertációját az sff rendszerváltás utáni magyarországi meghonosításáról írta (1999-ben jelent meg a Peter Langnál); Limpár Ildikó adjunktus számos tanulmányban foglalkozott az angol nyelvű fantasztikus irodalommal; Földváry Kinga adjunktus speciális érdeklődési területe az angol nyelvű vizuális kultúra és a hagyományos magaskultúra átértelmeződése napjaink populáris kultúrájában.

A kutatócsoport tagjainak populáris kultúra- és SFF-jellegű tevékenysége:

Földváry Kinga (Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke)

Földváry Kinga kutatásaiban a kutatócsoport témái közül elsősorban az irodalom és vizualitás, a vizuális kultúra elméletei, a populáris és magas kultúra kapcsolatai szerepelnek. Shakespeare-drámák filmadaptációi, az adaptációk és a populáris filmműfajok kapcsolata, másfelől a kortárs brit regények, különösen a legismertebb angolszász irodalmi díj, a Booker-díj díjazottainak köre szintén összekapcsolja a populáris kultúra elméleteinek és gyakorlatának vizsgálatát. A fantasztikum kutatásával részben a filmadaptációk körében foglalkozik, valamint az angol nyelvtanárképzés gyakorlati kurzusain.
A témakörben született publikációk és konferenciaelőadások

Limpár ldikó (Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke)

Limpár Ildikó kutatási területei a fantasztikus irodalmon belül: a kortárs angol nyelvű SFF és az amerikai irodalmi hagyomány (elsősorban az amerikai Adam/Éva az Újvilág kertben toposzainak) összefüggései, illetve ehhez kapcsolódóan a szörnyűséges (a monstrum) reprezentációja. Rendszeresen oktat populáris irodalmat a diszciplináris BA és a tanárképzés keretein belül.
A témakörben született publikációk és konferenciaelőadások

Pintér Károly (Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke)

Pintér Károly kutatási területei a fantasztikus irodalmon belül: az utópikus hagyomány elméleti megközelítése; az angol nyelvű utópikus regény a XX. századig; az angol nyelvű disztópiák a XX. században; H. G. Wells utópikus és fantasztikus hagyatéka; az angol nyelvű science fiction a XX. században.
A témakörben született publikációk és konferenciaelőadások

Sohár Anikó (Angol Nyelvpedagógiai és Fordítástudományi Tanszék)

"1986-ban, talán elsőként az országban, arról írtam összehasonlító irodalomtörténeti szakdolgozatomat, milyen mitikus, mondai és meseelemeket használt föl Tolkien a Silmarillionban, A babóban és A Gyűrűk Urában, majd utána minden tanévben tartottam olyan kurzust a Világirodalmi Tanszéken, amely fantasztikus irodalommal foglalkozott, s műfordító szemináriumaimra is előszeretettel vittem ilyen típusú szövegeket. 1993 óta kutatom a sff irodalmat és annak magyarországi meghonosítását. A rendszerváltás utáni években lezajlott kulturális sff átültetésről írtam a doktori értekezésem. Leginkább a kultúrák közti transzfer érdekel, részint mert magam is fordítok, részint mert ezen bukik el a legtöbb fordítás, az utóbbi időben az sff vizuális megjelenítésével foglalkoztam. Az sff terén kedvenc kutatási témáim a mítosz-, monda- és mesefeldolgozás, az oktatás és tudomány ábrázolása, a humor, a mágia különféle megjelenési formái, és az sff-ben felbukkanó erkölcsi kérdések, értékrend vizsgálata."
SFF témakörben született publikációk és fordítások
SFF konferenciák és ismeretterjesztés

Vancsó Éva (ELTE BTK)

Vancsó Éva az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területe a science fiction és az utópiairodalom kapcsolata, különös tekintettel az 1989 után született magyar tudományos-fantasztikus művek utópikus jellemzőire.
A témakörben született publikációk és konferenciaelőadások

x