Reneszánsz Kutatóközpont

RENAISSANCE RESEARCH CENTRE

(magyar nyelvű leírásért görgessen lejjebb)

The research centre was founded in 1999 with the mission to bring together colleagues at Pázmány Péter Catholic University, Hungary whose research is connected to 16th-17th-century English culture.

Back then the Centre included four instructors from the Institute of British and American Studies, namely Tibor Fabiny, Péter Benedek Tóta, Károly Pintér and Zsolt Almási. We had two reasons to create the research centre: first to coordinate our researches and to create a study program for advancing Renaissance English studies at our institute.

After some years of successful collaboration, Dr. Fabiny left the institute and formally the research centre as well, dr. Károly Pintér's research interest turned away from the renaissance and younger colleagues joined us. Since then the Centre includes Péter Tóta BenedekZsolt AlmásiVeronika SchandlKinga FöldváryGabriella Reuss beside  Erzsébet Stróbl and Katalin Tabi who do not currently teach at our Institute, furthermore doctoral students who come and go according to the stages of their studies.

The fields of research that we cover include Thomas More, Shakespeare's dramatic oeuvre and its reception history on stage, on the screen or in cyberspace.

The website of the RRC: http://zsalmasi.wix.com/rrc


Kutatócsoport-vezető: Almási Zsolt

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol-Amerikai Intézetében 1999 óta folynak reneszánsz angol irodalommal és kultúrával foglalkozó kutatások. A Tanszék alapító tanszékvezetője, Dr Fabiny Tibor kezdeményezésére és vezetésével jött létre—a ma is működő—Reneszánsz angol kutatócsoport, amelynek célja részben a hasonló területen zajló tudományos kutatások összehangolása, részben pedig az egyes tagok egyéni kutatómunkájának elősegítése volt. A kutatócsoport alapító tagjai Fabiny Tibor, Almási Zsolt, Tóta Péter Benedek és Pintér Károly voltak, majd a későbbiekben Pintér Károly helyét Reuss Gabriella, Schandl Veronika és Földváry Kinga vette át. A csoport tagjai közé tartozott korábban Palkóné Tabi Katalin és Stróbl Erzsébet is, ők Fabiny Tiborral együtt már nem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói, de a csoporttal esetenként továbbra is együttműködnek. A reneszánsz kutatócsoport vezetője jelenleg Almási Zsolt.

A tagok kutatási témái között is több kapcsolódási pont van, ennek eredményeként rendszeresen szerepelnek közös pályázatokon és egyéb projektekben, 2000-2003 között a kutatócsoport közösen nyújtott be sikeres OTKA pályázatot, majd 2003-2005 között Almási Zsolt, 2005-2007 között pedig Schandl Veronika egyéni OTKA pályázatot is nyert. A csoporttagok kutatási területeinek egyik közös pontja a korai angol reneszánsz, a Tudor-kor irodalmának és kultúrájának feldolgozása; Almási Zsolt Francis Bacon és Thomas Elyot műveivel, Tóta Péter Benedek Thomas More életművével, Reuss Gabriella a Locrine című drámával, Földváry Kinga William Harrison Description of Englandcímű írásával foglalkozott behatóan. Mindannyian a Tudor Symposium nemzetközi kutatócsoport tagjai, és már több alkalommal vettek részt a Tudor Symposium konferenciáin, 2006-ban Piliscsabán (Almási Zsolt szervezőként is), 2008-ban pedig Sheffieldben.

A csoport tagjainak másik közös kutatási érdeklődése az angol reneszánsz irodalmának legjelentősebb alkotója, William Shakespeare életművéhez kapcsolódik, többek között Shakespeare műveinek későbbi fogadtatásával (Reuss Gabriella a XIX. századi angol és magyar színházi életben történő befogadástörténetről publikál rendszeresen), valamint a kortárs Shakespeare-recepció különféle médiumaival foglalkoznak (Almási Zsolt a digitális recepcióval, Reuss Gabriella és Schandl Veronika a színházi feldolgozásokkal, Földváry Kinga pedig a filmadaptációkkal). A magyar Shakespeare-kutatásnak is aktív résztvevői, szervezői, Almási Zsolt az újjáalakult Magyar Shakespeare Bizottság ügyvezető titkára, és mindenki tevékeny tagja a bizottságnak. A kutatócsoport tagjai rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon, mindannyian vettek részt már konferencia szervezésében is, emellett publikálnak, köteteket szerkesztenek.

Válogatott publikációk:

Almási Zsolt

 • The problematics of custom as exemplified in key texts of the Late English Renaissance, Lewiston; Queenston; Lampeter: Mellen, 2004. 210 p. (ISBN:0-7734-6408-5)
 • Almási Zsolt, Mike Pincombe (szerk.) New Perspectives on Tudor Cultures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. 260 p. (ISBN:978-1-4438-3906-8)
 • „S/VV/W/B Hamlet és az iniciálék” FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 2013/3: pp. 312-332.(2013)

Földváry Kinga

 • „Outlaw or Above the Law? Legal Issues in William Harrison’s Description of England”, in The Letter of the Law: Literature, Justice and the Other, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2013. ISBN 978-3-631-63433-2, pp. 15-28.
 •  „Postcolonial hybridity: The making of a Bollywood Lear in London", in Shakespeare: Journal of British Shakespeare Association, Special Issue: Global Shakespeare. September 2013 (volume 9, number 3, 2013), pp. 304-12.
 • Földváry Kinga és Stróbl Erzsébet (szerk.): Early Modern Communi(cati)ons: Studies in Early Modern Literature and Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2012. (ISBN: 978-1-4438-4186-3)

Reuss Gabriella

 • Reuss Gabriella, Pellérdi Márta (szerk.) Reverberations of Silence: Silenced Texts, Sub-Texts and Authors in Literature, Language and Translation, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 318 p. ISBN:978-1-4438-4326-3; 1-4438-4326-1)
 • "Készült a súgópéldány alapján": Reflektorfényben a színházi szövegkönyv és a mai Shakespeare-recepció, in: Kiss Attila, Matuska Ágnes (szerk.) Ki merre tart?: Shakespeare Szegeden 2007-2011. 228 p. Szeged: JATEPress - Szegedi Egyetemi Kiadó, 2013. pp. 59-72. (ISBN:9789633151358)
 • “The Image of the Invincible Enemy: Locrine and the Huns” in New Perspectives on Tudor Cultures (szerk. Almási Zsolt, Mike Pincombe, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. pp. 222-243. ISBN:978-1-4438-3906-8)

Schandl Veronika

 • Shakespeare’s Plays on the Stages of Late Kádárist Hungary – Shakespeare Behind the Iron Curtain, Lewinston: The Edwin Mellen Press, 2008.
 • Writing between the lines – Reviewing Shakespeare productions in Socialist Hungary” in: Keith Gregor (ed.) Shakespeare and Tyranny: A Geography of Appropriations from the 17th Century to the Present, Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2014, 165-181.
 • “Major Tamás Shakespeare rendezései”, Theatron, 12. évfolyam, 1.szám, 2013. tavasz, 112-151.
x