Balogné Bérces Katalin

BBK's   Intro     Courses     CV     Publications     GPRT     Personal

Scroll down for the English translation. Last touched 11/12/2020.

Balogné Bérces Katalin 1998-ban végzett az ELTE Angol nyelv és irodalom szakán, majd az ELTE Angol Nyelvészet Doktori Programján folytatta tanulmányait. Strict CV Phonology and the English Cross-Word Puzzle c. PhD értekezését 2006-ban summa cum laude minősítéssel védte meg. (Az értekezés átdolgozott monográfiaként 2008-ban jelent meg a VDM Verlag kiadónál.) Kutatói ösztöndíjas volt a londoni SOAS Nyelvészet Tanszékén (2001, 2003) és Tromsø-ben a CASTL-ön (2011). Kutatási területe az angol nyelv fonológiája, különös tekintettel a szótagszerkezetre és a mássalhangzós folyamatokra. Számos szervezet (ESSE, HUSSE, ISLE stb.) mellett tagja a Government Phonology Round Table-nek. Több angol-magyar szótár kiejtésszerkesztője.
 
2006-ban Szentgyörgyi Szilárddal közösen pályázatot nyert The Pronunciation of English (Az angol nyelv kiejtése) címmel a HEFOP Bölcsész Konzorcium új alapképzési (BA) tananyagfejlesztési projektje keretén belül tankönyv (http://mek.oszk.hu/04900/04910/) és digitális tananyag elkészítésére. 2008-ban az Ad Librum Kiadó jelentette meg Beginner's English Dialectology c. tankönyvét, mely 2016-ban letölthetővé vált a MEK-ből (http://mek.oszk.hu/15100/15126/). A PPKE BTK jegyzetíró pályázatának keretében 2016-ban egyetemi jegyzetet írt The Structure of English (Az angol nyelv szerkezete) címmel (Kari jegyzetek oldal).

Korábban az ELTÉ-n és a Károli Gáspár Református Egyetemen, jelenleg a PPKE mellett a ružomberoki (Szlovákia) Katolikus Egyetemen is oktat angol nyelvészetet, fonológiát, szintaxist és dialektológiát; vendégelőadó volt a University of Edinburgh-n és immár rendszeres vendégoktató a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen. A PPKE Angol-Amerikai Intézetében 1999 óta dolgozik, 2002 óta főállású oktatóként.Katalin Balogné Bérces took her MA in English Language and Literature from the Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University (ELTE) in 1998, and then she started research in the English Linguistics PhD Programme of ELTE. She defended her PhD thesis, entitled Strict CV Phonology and the English Cross-Word Puzzle, with the highest qualifications (summa cum laude) in 2006. (The revised version of the thesis was published as a monograph in 2008 by VDM Verlag.) She has received research grants to the Department of Linguistics, SOAS, London (2001, 2003), and CASTL, Tromsø (2011). Her field of research is the phonology of English, with special interest in its syllable structure and consonantal processes. Besides a number of organisations (ESSE, HUSSE, ISLE, etc.) she is a member of the Government Phonology Round Table. She is the pronunciation editor of several English-Hungarian dictionaries.
 
In 2006, she co-authored (with Szilárd Szentgyörgyi) The Pronunciation of English (Az angol nyelv kiejtése), a textbook (http://mek.oszk.hu/04900/04910/) and digital material under the HEFOP (Human Resources Operative Programme) Humanities Consortium project for the development of BA-level teaching materials. In 2008 her textbook entitled Beginner's English Dialectology was published by Ad Librum, downloadable from the Hungarian Electronic Library since 2016 (http://mek.oszk.hu/15100/15126/). In 2016 she compiled a textbook entitled The Structure of English (Az angol nyelv szerkezete) for the PPCU textbook project (Kari jegyzetek oldal).

She has taught various courses on English linguistics, phonology, syntax and dialectology at PPKE/PPCU as well as (formerly) ELTE and Károli Gáspár University, and (currently) the Catholic University of Ružomberok (Slovakia); she has guest-lectured at the University of Edinburgh and is now a regular invited lecturer at Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania. She has been working at the Institute of English and American Studies, PPCU, since 1999, as a full-time lecturer since 2002.
x