Dabis Melinda

English   Oktatói profil

Dabis Melinda egyetemi adjunktus az Angol-Amerikai Intézetben az Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák tanszéken, illetve fordító-tolmács MA képzésén oktat, valamint szabadúszó szakfordító és tolmács. A PPKE angol és német szakán szerzett bölcsész és nyelvtanári diplomát, majd elvégezte a BME fordító és tolmácsképzését és az ELTE európai uniós konferenciatolmács-képzését angol-német-magyar nyelvkombinációban. Doktori fokozatát a PPKE Irodalomtudományi Iskolájában szerezte, disszertációjában a memória szerepét vizsgálta Kazuo Ishiguro műveiben. Jelenlegi érdeklődési területei: Kazuo Ishiguro, kortárs angol nyelvű irodalom, emlékezés és memória, a város és irodalom/emlékezet, az űrrepülés nyelvi vonatkozásai.

Kurzusok:
Brit irodalom a modernizmustól napjainkig (előadás és szeminárium)
Angol-amerikai szövegolvasás: város és irodalom
Esszéírás 1. és 2.
Írástechnika
Fordítástechnika (német-magyar)
Jegyzeteléstechnika
Konszekutív tolmácsolás

Publikációk: MTMT

E-mail

 

2021.03.27.

x