Kristó László

English     Oktatói profil

Kristó László egyetemi adjunktus 1997 óta a PPKE BTK Angol Intézetének oktatója. 1997-ben szerzett diplomát az ELTE angol szakán, majd ugyanott végezte doktori tanulmányait. "The restructuring of Early English Morphology: Theoretical background and some consequences" c. PhD disszertációját 2006-ban "summa cum laude" minősítéssel védte meg. A PPKE mellett tanított az ELTE és a KGRE angol szakán is. Rendszeresen tart órákat angol fonológiából, morfológiából és nyelvtörténetből, valamint - szakszemináriumként - gót és walesi nyelvből, illetve indoeurópai összehasonlító nyelvészetből; a PPKE Szláv Intézetében tanított szláv összehasonlító nyelvészetet és ószláv nyelvet is. Kutatási területe elsősorban a történeti fonológia és morfológia; hazai és nemzetközi publikációinak zöme is ebben a témában íródott, de szláv történeti nyelvészettel foglalkozó írásai is jelentek meg.

Publikációk: MTMT

Adatlapja az Országos Doktori Tanács honlapján: doktori.hu

E-mail: kristo.laszlo@btk.ppke.hu

Honlap: MagyarEnglish

x