Palla Mária

English    Oktatói profil

Palla Mária egyetemi adjunktus a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett orosz-angol szakos tanári diplomát, majd az ELTE Modern Angol-Amerikai Irodalom és Kultúra doktori programját elvégezve szerezte meg PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel. Disszertációjában a dél-ázsiai diaszpóra identitásának problémáját vizsgálta az 1980-as és 1990-es években Angliában és Kanadában megjelent regények tükrében.

Két évtizednyi, a magyar és a kanadai felsőoktatásban szerzett gyakorlatot követően 2014 óta tanít a PPKE-n, ahol először óraadó volt, majd 2019 tavaszától főállású oktatója az egyetemnek. Az Angol-Amerikai Intézetben részt vesz a hallgatók nyelvi készségeinek fejlesztésében, a kanadai témájú, valamint regénytörténeti kurzusok, illetve a 20. századi és kortárs angol irodalmi órák tartásában.

Kutatási területe kezdettől a kortárs angol nyelvű irodalom, melyet főként, de nem kizárólagosan, a posztkoloniális kritika eszközeivel vizsgál. Számos publikációjában foglalkozik ugyanakkor a kanadai magyar diaszpóra társadalmi beágyazottságával és irodalmi jelenlétével is.

Pályázati támogatások segítségével többször részt vett a Német Nyelvű Országok Kanadistáinak rendes évi konferenciáján Grainauban, illetve Erasmus oktatói mobilitás keretében tanított a lengyelországi Poznańban és a spanyol Granadában. Hosszú ideje tagja a Central European Association for Canadian Studies szakmai egyesületnek, aminek a konferenciáin szintén rendszeresen ad elő.

Publikációk: MTMT

E-mail: palla.maria@btk.ppke.hu

 

2020.07.13.

x