Veit Zita

English     Oktatói profil

Veit Zita 2013 szeptembere óta megbízott óraadó a PPKE BTK Angol Tanszékén, 2015 februárja óta a PPKE BTK Germanisztika Tanszékén. 2015 májusa óta főállású az Angol-Amerikai Intézetben. Magyarországi tanulmányait történelem-földrajz szakon, Ausztriában fordítószakon (német-angol-magyar) végezte, a grazi Karl-Franzens-Universität Fordítástudományi Tanszékén dolgozik azóta is egyetemi lektorként. Tanulmányai során több kutatói ösztöndíjat, köztársasági, egyetemi díjat nyert el. A KF-Universität Romanisztika Tanszékének, majd a Kodolányi János Fürstenfeldi Képzési Központjának tudományos munkatársa. Kultúraszervezői, ill. felnőttoktatói kiegészítőszakokon szerzett tudását számos kétnyelvű projekt, interdiszciplináris rendezvény szervezésénél alkalmazza Ausztriában; (mű)fordítóként és tolmácsként gyakorló nyelvi és kultúraközvetítő. A kultúraközvetítés elméleti kérdéseivel publikációiban foglalkozik, mint például a Karl-Franzens-Universität Fordítástudományi Tanszékén írt disszertációjában, melyet a Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften 2013-ban jelentetett meg a következő címmel: Von "die Tartarn in Ungarn" bis zu "Moderne Helden". Ungarisch-Deutsche Dramenübersetzungen in der Habsburgermonarchie und ihre Ungarnbilder. Fő érdeklődési területe a fordítástudomány, fordításszociológia, műfordítás, kultúraközvetítés, oktatáspolitika és tehetséggondozás. A PPKE-en oktatott tantárgyai: bevezetés a fordítás és tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába, tolmácsolástechnika, konszekutívtolmácsolás, német nyelvfejlesztés és szakdolgozati konzultáció.

Publikációk: MTMT

Profilja a grazi egyetem honlapján

E-mail: e-mail

x