Első helyezés 2021. január 4.

Két fiatal kollégánk, egykori hallgatóink, közös írása nyerte az Oxfordi Egyetem esszépályázatát

Bernáth László és Paár Tamás nyerte meg az Oxford University Essay Competition for Central and Eastern European Perspectives on Science, Theology and Philosophy 2020-as kiírását. Responsibility First című pályaművükben amellett érvelnek, hogy ha valaki racionálisan fogadja el a moralitás egy olyan felfogását, amely szerint csakis a morális kötelességek rendelkeznek saját jogukon jelentős normatív erővel, úgy saját magának akkor is racionálisan tulajdoníthat morális felelősséget, ha emellett nem rendelkezik elégséges bizonyítékokkal. A szerzők, akik nemcsak tanszékünk korábbi hallgatói, hanem jelenlegi, illetve felkért oktatói, meghívást kaptak, hogy győztes tanulmányukat Oxfordban is előadják.
A nyertes pályamű előzménye itt olvasható: Bernáth László – Paár Tamás: Szabad-e hinnünk az erkölcsi felelősségben? In Magyar Filozófiai Szemle 61 (2017) 3. 9–30.

x