Februártól új óraadóval erősödik a tanszék 2021. február 8.

Paár Tamás első félévében az Etikatanár szak, illetve a Filozófia szakirány egy-egy kurzusát oktatja.

Egykori hallgatónk, új kollégánk bemutatkozása.

Mosonmagyaróvárról származom, az első egyetemi képzéseimet a Pázmány piliscsabai campusán végeztem filozófia és kommunikáció szakokon. Bernáth László újdonsült kollégámmal egy évfolyamon végeztem – erről az időszakról nagyon kedves emlékeket ápolok. Ezek után végeztem el a CEU egyéves filozófia MA programját.

Pályám során több külföldi egyetemen is vendégeskedtem. 2011–2012-ben a Mainz-i Egyetemen tanultam Erasmus-ösztöndíjjal. 2016-ban a belgiumi KU Leuven, majd 2018-ban az USA-beli University of Notre Dame vendégkutatója voltam.

 

 


2011-ben első helyezést szereztem az éves OTDK Filozófia szekciójában G. E. Moore etikájáról írt dolgozatommal, 2013-ban pedig elnyertem a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének Sinkó Ferenc-díját. Idén a Bernáth Lászlóval közösen írt „Responsibility First" című tanulmányunk első helyezést ért el az Oxford University Essay Competition for Central and Eastern European Perspectives on Science, Theology and Philosophy című esszépályázaton.

2009-ben lettem szerkesztője a Pázmány Esztétika tanszéke által üzemeltetett Kultúra és Kritika portál (KuK.hu) filozófia rovatának, amelyet egészen 2018-ig vittem, miközben a KuK-nál más feladatokat is elláttam. 2016 óta az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájának folyóiratát, az Elpist szerkesztem. A Qubit.hu Filoman rovatának szerzőgárdájához 2018 óta tartozom.

2016 és 2018 közt a Doktoranduszok Országos Szövetségének Filozófia-tudományi Osztályában tudományos referensi pozíciót töltöttem be. A DOSZ tagjaként és ezen kívül is számos szervezésben vettem részt, illetve konferencián adtam elő. Az előbbiek közül az öt alkalmat megért, az MTA Filozófia Intézetében szervezett „Registers of Philosophy" című sorozatot emelném ki, ahol több neves előadó is megfordult (mint Jon Stewart, Alexander Nehamas vagy Günter Figal). Az utóbbiak közül azt említeném, hogy rendszeresen veszek részt az International Society for MacIntyrean Enquiry éves nemzetközi konferenciáin – így adhattam elő 2019-ben a University of Notre Dame-en is. A különböző konferenciákon és külföldi utakon olyan számomra fontos hírességekkel is megismerkedtem, mint Alasdair MacIntyre, Robert Audi vagy a képeken látható Richard Swinburne vallásfilozófus és Ethan Siegel fizikus.

Jelenleg a Pázmány Politikaelméleti Doktori Iskolájának doktorjelöltje vagyok Hörcher Ferenc témavezetése alatt. Várhatóan 2021 tavasz elején védem meg „Az igazság közös keresése: a természetes erkölcsi törvény dialogikus megközelítése Alasdair MacIntyre-nél" című doktori disszertációmat. Közben egy posztdotori kutatói pozíciót kaptam a  The Metaphysics of Teleology elnevezésű kutatócsoportban, amely a CEU-n működik. Februárban kezdem meg a tanítást a Pázmány Filozófia Tanszékén, aminek nagy várakozásokkal nézek elébe.

 

Kutatási területeim az ismeretelmélet, az etika és a politikafilozófia. Mostanában leginkább az a kérdés foglalkoztat, hogy maga az a körülmény, hogy emberek vagyunk, kötelez-e minket erkölcsileg bizonyosfajta tettekre vagy hitekre.

  

 

 

Publikációim java, valamint részletesebb önéletrajzom elérhető az alábbi oldalakon:
Academia.edu
Magyar Tudományos Művek Tára
Személyi adatlap

x