Egy sima, egy fordított

Mert a betű szerint való hűség hűtlenség. Minden nyelv anyaga különböző. A szobrász másképp oldja meg feladatát, hogyha márványból, vagy terrakottából, vagy fából kell kimintáznia egy alakot. ... nekem itt legnagyobb becsvágyam, hogy szép magyar verset adjak, mely az eredetit lehetőségig megközelíti. De a szó szerint való hűség és a szépség többnyire ellenségek. ... Műfordítani annyi, mint gúzsbakötötten táncolni.

Kosztolányi Dezső

Az emberek általában azt hiszik, hogy szépen, "művészien" írni azt jelenti, hogy egyszerű gondolatait is az ember jól felcifrázva, bonyolultan adja elő. Ennek éppen az ellenkezője az igaz. Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni. A művészet pedig ott kezdődik, ahol az ember az ilyen előadással még élvezetet is szerez hallgatóinak. A jó magyar írás és beszéd tanítását voltaképpen a helyes gondolkodás tanításával kell kezdeni. Jól beszélni és írni magyarul: jellemkérdés.

Illyés Gyula

Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan képzeljük el a Francia Tanszéken, valamint a Fordítás-tolmácsolás mesterszakon a fordításelmélet- és gyakorlat tanítását, beszámoljunk aktuális eseményekről, helyet adjunk a manapság sajnálatosan ritka, majdhogynem eltűnőben lévő fordításkritikai cikekknek, nem utolsó sorban pedig a műfordítás szemináriumokon feldolgozott irodalmi szövegek interpretációs kísérleteinek. A "műhely" alfejezet fordítással foglalkozó szakdolgozatoknak, illetve doktori disszertációknak, kutatási terveknek ad helyet.

Kiss Kornélia 

 

Francia műfordító műhelyt indítok 2018. szeptemberében is kéthetente a Sophianumban. Minden érdeklődőt szeretettel várok. Kérem, ezen a címen jelentkezzenek: kiss.kornelia@btk.ppke.hu 

 

 

Forrásszövegek

Fordításszemináriumok anyagai

Fordítások

Hallgatók szemináriumi fordításai

Fordításkritikák

 Publikált fordításkritikák, hallgatók fordításkritikái, magyar irodalom fordításokban

Meghívók, hasznos információk, linkek

Események, linkek, szótárak

Letölthető anyagok

Kiegészítő anyagok szemináriumokhoz

Műhely

Fordítással kapcsolatos szakdolgozatok, doktori disszertációk; kutatás
x