Kedves Felvételiző!

Szeretettel köszöntjük a PPKE BTK Spanyol Tanszékének honlapján. Engedje meg, hogy néhány hasznos információt megosszunk Önnel.

A PPKE Spanyol Tanszéke családias és személyközpontú tanszék, ahol kiemelt figyelmet és kellő időt fordítunk a hallgatók fejlődésére.  BA képzésünkön 3 évfolyamon kb. 20-25 hallgató tanul. Ez ideális létszám a közös munkához, és ahhoz is, hogy mindenki személyre szabott figyelmet kapjon. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink a tanulmányaik során kihozzák magukból a maximumot, de hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt jó légkörben tehessék.  Fontos számunkra a közösség, amelyet kulturális és tanszéki napokkal, öregdiák találkozókkal és egyéb programokkal kívánunk erősíteni.

A PPKE spanyol képzése szakmai szempontokból elsősorban abban különbözik az ország többi spanyolos képzésétől, hogy igyekszünk modern módszereket bevezetni az oktatásba (pl. projekt alapú irodalomoktatás), illetve kiemelt hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra, melynek keretén belül az egyetem KAP projektjeinek finanszírozásával a tanszék oktatói és hallgatói minden évben közösen vesznek részt konferencián, melyen több hallgatónk előadóként is szokott szerepelni. Idén (2018/19) a legjobban teljesítő hallgatóink spanyolországi tanulmányúton is részt vehetnek.

A Pázmány Spanyol Tanszéke abban is más, hogy mivel Bölcsészettudományi és egyben Társadalomtudományi Kar is vagyunk, egyedül nálunk van lehetőség olyan minor szakok, ill. tanegységek állami finanszírozású elvégzésére, melyek nemcsak spanyol irodalmi vagy nyelvészeti (azaz diszciplináris) mesterképzésen történő folytatásra adnak lehetőséget, hanem belépőt jelenthetnek számos egyéb mesterképzésre is, pl. Fordító és Tolmács, Nemzetközi Tanulmányok, Politológia, Kommunikáció és Médiatudomány, Andragógia, Emberi erőforrás tanácsadó stb.

Oktatóink jó szakmai kapcsolatainak köszönhetően minden szemeszterben több külföldi előadó jön hozzánk. Kiterjedt kapcsolataink révén gyakorlatilag mindenki részt vehet Erasmus képzésben amennyiben kíván, Barcelonába, Cádizba, Valladolidba, Oviedóba, Valenciába, Zaragozába van számos ösztöndíjas helyünk, ráadásul a Pázmány az Erasmus ösztöndíjat nyert hallgatóknak kiegészítő támogatást is nyújt. Lehetőség van CEEPUS ösztöndíjra is, a FISH és a Hispanisztika hálózaton belül a PPKE hallgatói a közép-európai országok spanyol tanszékein (Graz, Pozsony, Brno, Ljubljana, Zágráb, Krakkó, Kolozsvár) szerezhetnek egyhónapos vagy féléves tapasztalatot.

A ponthatárral kapcsolatosan pár információ:

Hogy hány hallgatót veszünk fel, az nem csak a pontoktól függ, hanem attól is, hogy hányan jelölnek meg minket első helyen. Az internetes oldalakon (pl. felvi.hu) megjelenő szám azt a legalacsonyabb pontszámot jelenti, amellyel azok a hallgatók kerültek be, akik első helyen jelöltek meg minket. (Tehát a hivatalos ponthatár azt jelzi, hogy a minket első helyen megjelölő „legrosszabb” hallgató milyen pontszámmal rendelkezett.) Évente kb. 10-15 hallgatót vehetünk fel, tapasztalataink szerint azok kerülnek be hozzánk, akik első helyen jelölnek meg minket.  Hallgatóink nyíltak, szorgalmasak, aktívak, igazán büszkék vagyunk rájuk.

Mivel december 14-én vége a szorgalmi időszaknak, honlapunkra a második félév órarendjét fogjuk feltenni (2019. febr.), bármikor be lehet jönni egy előadásra vagy gyakorlatra, szívesen és szeretettel várunk minden érdeklődőt! Nézze és tapasztalja meg milyen a Pázmány Spanyol Tanszékén tanulni. (Az órák a Tárogató út 4. alatti épületben vannak, a Romanisztika titkárságon az oktatásszervező kolléga szívesen ad felvilágosítást a termekkel kapcsolatban.

Tisztelettel és üdvözlettel:
a PPKE Spanyol Tanszék oktatói

x