„Cipszerek és a reformáció” kiállítás 2017. november 25.

„Cipszerek és a reformáció” kiállítás

2017. november 15-én került sor a „Cipszerek és a reformáció" kiállítás megnyitójára a PPKE piliscsabai campusán. A kiállítás a reformáció 500. évfordulójához kötődő rendezvényekhez kapcsolódik.

A szepesi szászok betelepülésüktől kezdve fontos szerepet játszottak a Magyar Királyság gazdasági, illetve szellemi-kulturális életében. Gazdasági, kereskedelmi kapcsolataik révén hamar kapcsolatba kerültek a reformációval és az évszázadok során a protestáns szászok sok értékkel gazdagították a magyar és az egyetemes tudományt és művészetet. Közöttük számos olyan személy található, aki úttörő munkát végzett egy-egy tudomány terén Magyarországon.
A kiállítás első része áttekintést ad a cipszerek történetéről, a reformáció szepességi elterjedéséről, a szepességi diákok egyetemjárásáról. A kiállítás második részében – a teljesség igénye nélkül – olyan szepesi szász vagy szepesi szász eredetű személyekről és családokról kaphatunk információkat, akik vagy amelyek fontos szerepet játszottak a magyar és egyetemes tudományban, képzőművészetben, irodalomban.


A PPKE Germanisztika Tanszék részéről a kiállítás kurátorai és szervezői Berzeviczy Klára és Lőkös Péter volt. A szövegek írásában közreműködtek a tanszék hallgatói is. A kiállítás megrendezésében a PPKE Germanisztika Tanszéke szorosan együttműködött a Budapest-Németajkú Református Egyházközséggel, amely Avar Gábor presbiter közreműködésével a Reformáció 500 Alapítványnál sikeresen pályázott az anyagi támogatásra, illetve az Evangélikus Országos Levéltárral, melynek igazgatója, Czenthe Miklós, a szövegek írásában, a képek, dokumentumok felkutatásában nyújtott értékes szakmai segítséget.


A megnyitót követően rövid konferenciára került sor a Stephaneum Pázmány-termében, amelyen három előadás hangozott el:
Czenthe Miklós (Evangélikus Országos Levéltár Budapest): A Szepesség és a cipszerek


Kónya Péter (Eperjesi Egyetem): A reformáció Felső-Magyarországon. Néhány probléma és különlegesség


Guitman Barnabás (PPKE, Történettudományi Intézet): Bártfa reformációja fél évezred távlatából

(Fotók: Bánfi Mónika, Lőkös Péter)

x