Oktatóink új tankönyve 2020. szeptember 11.

.

A napokban megjelent Kohlmann Ágnes, Soproni Zsuzsa és Varga Éva új Grammatik 4. című tankönyve.

Grammatik 4 német nyelvtan- és gyakorlókönyv az utolsó kötete annak a négykötetes összefoglaló nyelvtannak, amely a német nyelvtan legfontosabb témáit mutatja be és gyakoroltatja B2-C1-C2 szintű nyelvtudást elérni vagy tudásukat fenntartani kívánóknak. A szerzők a könyvet germanisztika és némettanár szakos hallgatóknak, német nyelvtanároknak, illetve emeltszintű érettségire és nyelvvizsgára készülőknek ajánlják.

A negyedik kötet középpontjában az alá-és mellérendelő összetett mondatok, a mondatrészek, a vonatkozói mellékmondat, a főnévi igeneves szerkezetek, és a melléknévi igenevek részletes bemutatása áll. A többi hasonló műtől eltérően ezen nyelvtani jelenségek komplex (formai, szintaktikai és szemantikai) szempontú megközelítése a könyv egyik nóvuma. A fő mondatrészek (alany, állítmány stb.) mellett, hangsúlyosan szerepelnek az egyes határozók. Külön fejezet tárgyalja a főnévi igeneves szerkezeteket formai és funkcionális jellemzőik alapján, kitérve az egyes különleges alakokra. A melléknévi igeneves szerkezetek képzése és használatuk szintén önálló fejezet tárgyát képezi. A német nyelvre kifejezetten jellemző nominális stílus bemutatása zárja a könyvet.

A Grammatik 4 könyv a mai igényekhez alkalmazkodva áttekintő táblázatok segítségével és számos példával szemlélteti az adott nyelvtani jelenségeket. A lapok két oldalán húzódó sávban kiegészítő információk találhatók: fogalommagyarázat, további olvasnivaló egy adott témáról, további gyakorlásra online feladatok hivatkozásai QR kóddal ellátva, ezzel is megkönnyítve a könyv használatát. A könyvben megoldókulcs is található, ezáltal egyaránt alkalmas önálló tanulásra és gyakorlásra is.

A tankönyv minden témánál először a legújabb és klasszikus német szakirodalomra építve világosan és egyszerűen elmagyarázza az adott nyelvtani jelenség ismérveit, majd pedig annak használatára vonatkozó szabályokat írja le példákkal. Ezután lépésről lépésre, az adott nyelvtani jelenség felismerésétől, rendszerezéséből kiindulva különböző típusú gyakorlatokon keresztül halad a produktív használat felé. A feladatok szövegei részben autentikus irodalmi vagy köznyelvi szövegek, illetve a feladatok egy részét különböző Übungsgrammatik könyvekből válogatták össze a szerzők.

A könyvbe itt bele is lehet lapozni:

https://www.flipsnack.com/deutschlernen/grammatik-4-probeseiten.html

x