Konferencia-felhívás A határátlépés alakzatai az orosz és a lengyel irodalomban 2019. május 7.

A kétnapos konferencia elsősorban a hazai szlavisztika műhelyeit kívánja megszólítani, célja, hogy a magyarországi kutatók számára alkalmat teremtsen az orosz és a lengyel irodalom legújabb olvasatainak megvitatására.

Konferencia-felhívás

A határátlépés alakzatai az orosz és a lengyel irodalomban

Tudományos konferencia

Szervező: PPKE BTK Közép-Európa Intézet
Időpont: 2019. november 21-22.
Helyszín: Budapest, PPKE BTK Sophianum (Mikszáth tér 1.)

A konferencia nyelve: magyar

A kétnapos konferencia elsősorban a hazai szlavisztika műhelyeit kívánja megszólítani, célja, hogy a magyarországi kutatók számára alkalmat teremtsen az orosz és a lengyel irodalom legújabb olvasatainak, valamint a szláv irodalomtudomány aktuális kérdéseinek és kutatási perspektíváinak megvitatására. A határátlépést kulturális, nyelvi, műfaji és szemantikai szempontból közelítjük meg: úgy is, mint a saját és az idegen (szó, tér, nyelv, kultúra) kereszteződéseit az irodalmi művekben, a fordítás nehézségeit, a szöveghatárok átlépését (intertextuális és komparatisztikai vizsgálatot, a szöveg és a szövegen kívüli valóság viszonyát), s úgy is, mint poétikai problémákat, a műfaji határok feloldódását és új műfajok kialakulását, vizuális és verbális alakzatok ütközését, a szó és a szótlanság témáját. A határátlépés értelmezésünkben kiterjed továbbá az irodalmi diskurzusnak a politikai, a történelmi, a kulturális, a filozófiai, az antropológiai, a vallási és a szociológiai diskurzussal való keveredésére, valamint a klasszikus és a kortárs irodalom új olvasásmódjaira és metakritikai alakzataira (pl. posztkolonialista, antropológiai olvasatok).

A nem Budapestről érkezőknek szállást és útiköltséget biztosítunk. A konferencia anyagát elektronikus kiadványban szándékozunk megjelentetni. A konferenciára a kutatók mellett PhD-hallgatók jelentkezését is várjuk.

A jelentkezéseket 2019. szeptember 15-ig várjuk az előadás címének, az előadó nevének és intézményes megnevezésének, valamint az előadás rövid (150 szavas) összefoglalójának a megadásával a következő címek valamelyikére:

idegen-toll@t-online.hu
horvath.geza71@gmail.com

Pálfalvi Lajos

Horváth Géza

Budapest, 2019. május 1.

x