Közép-Európa kutatások

 

A Közép-Európa – Visegrád Tanulmányok program keretében, az oktatás szakmai hátterét biztosító, sikeres pályázatok által finanszírozott kutatások folynak, melyekben a Szlavisztika – Közép-Európa Intézet munkatársai és a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatócsoport tagjai vesznek részt.
 
E kutatások eredményeit tudományos konferenciáinkon, előadásainkon, illetve kiadványainkból ismerheti meg a nagyközönség.
 
Eddig megjelent köteteink:
 
Pons Strigoniensis – Visegrádi Füzetek:
Egyház és társadalom a visegrádi országokban a rendszerváltozás után. (szerk. Illés Pál Attila, Halász Iván), 2004
 
Pons Strigoniensis – Studia:
Halász Iván: Bevezetés a modern Szlovákia tanulmányozásába. 2008
A reménység prófétái. Közép- és kelet-európai hitvallók, vértanúk a XX. században. (szerk. Illés Pál Attila), 2009
 
 
A közeljövőben a térség 1989 utáni folyamatait bemutató köteteket tervezünk megjelentetni. Magyar nyelven, a Visegrádi Füzetek alsorozatban, Halász Iván Szlovákiát bemutató kötetének folytatásaként, a rendszerváltás utáni Lengyelország és Csehország viszonyait ismertető kötetet (Illés Pál Attila: Lengyelország a rendszerváltozás után; Mészáros Andor: A Cseh Köztársaság a rendszerváltozás után).
Angol nyelven pedig az egész visegrádi térség rendszerváltás utáni fejlődését bemutató kötet áll kiadás előtt (Illés – Halász – Mészáros: Tradition and Transition).
x