Információ

A tanszék a Kar alapító intézetei közé tartozik: 1992 óta működik mint az akkreditált magyar szak oktatását ellátó egyik tanszék. 2015-ös állománya: 6 minősített oktató: 3 docens, 3 adjunktus. A tanszék fő profilja a magyar szak ellátása a nappali alapképzésben és a tanári képzésben, de ezen felül ellátja a levelező alapképzésben rá háruló feladatokat is. Az MA-képzésben magyar nyelvtörténeti speciális ismeretek programot is oktat.

A tanszék privilegizált kutatási területei: a névtan, a lexikográfia, a dialektológia és a nyelvészeti pragmatika (több lezárult egyéni és tanszéki kutatási programmal). A tanszék 1999-ben megindította saját kiadványsorozatát. 2008 óta évi rendszerességgel az Elméleti Nyelvészeti Tanszékkel közösen rendezi a Nyelvelmélet és ... konferenciákat.

A tanszék hangsúlyt helyez arra, hogy a hallgatók a megtanultakat terepen is szembesítsék az élő nyelvhasználattal. Ezért évente több alkalommal is szervezünk nyelvjárásgyűjtő, nyelvjárás-tanulmányozó programokat, ahol a nyelvi megnyilatkozások szociolingvisztikai keretben tanulmányozhatók, ahol nemcsak a nyelv különböző változatai ismerhetők meg, hanem az azt beszélő, használó ember is a maga kultúrájával együtt. Tanulmányútjaink tehát mindig kiegészülnek néprajzi, művelődéstörténeti, honismereti ismeretekkel. Így történet ez az eddigi tanulmányutakon akár az ország határán kívül (Moldva, Csallóköz, Szilágyság), akár az országhatáron belül (Galga mente, Ipoly-vidék, Jászság, Nyugat-Magyarország [Bük, Bő] stb.). 

 

 

x