Tárgyak, tematikák, jegyzetek

BONMA01000 MAGYAR IRODALMI ÉS NYELVÉSZETI SZIGORLAT

2016-tól az osztatlan tanárképzésre felvett hallgatók részére

Magyar nyelvészeti rész

Magyar irodalomtudományi rész

 

 

Csúcs Sándor

A magyar nyelv finnugor alapjai
Uráli népek története 1
Finn nyelvtörténet
Finn leíró nyelvtan 2
Összehasonlító hangtan 2
Nyelvtipológia

 

Dudás Anikó

Könyvtárinformatika
Könyvtárinformatika honlap

 

Farkas Edit

Jelentéstan 

Nyelv és társdalom
Szövegtan

 

Forró Orsolya

Hangtan  Hangtan tájékoztató
Helyesírás I.

Helyesírás 2.
Helyesírás 3.

Gasparics Gyula

Helyesírás - tantárgyleírás
Helyesírás - levelező
Tollbamondások
Helyesírás feladatlapok
A ritkábban használt j-s szavak jelentése
A ritkábban használt ly-os szavak jelentése
Grammatikai szakszeminárium - Helyesírás
Alkalmazott nyelvészeti gyakorlatok

 

Gerstner Károly

Alaktörténet - tövek, igeragozás
Nyelvtörténet
Hangtörténet tematika
Hangtörténet anyagok
Fonetikai táblázatok
Ősmagyar mássalhangzók
Nyelvemlékelemzés tematika
Nyelvemlékelemzés anyagok 1
Nyelvemlékelemzés anyagok 2
Nyelvtörténet szakszeminárium - Szókészlettörténet
Bevezetés a nyelvtudományba
Bevezetés a nyelvtudományba - levelező
Bevezetés a nyelvtudományba anyagok
Irodalmi nyelv anyagok
A magyar nyelv rendszertörténete 1
A magyar nyelv rendszertörténete 4
Nyelvészeti proszeminárium 
A fordítás nyelvhelyességi kérdései

Olvasmányok Benkő 1.

Olvasmányok Benkő 2. (értelmezések)

Nyelvtörténet - Levelező tematika


Hegedűs Attila

Nyelvtörténet
Hangtörténet
Szó- és alaktörténet
Nyelvemlékelemzés
Nyelvtörténeti és névtani kutatások
Középkori levelek olvasása
Nyelv és társadalom

Nyelv és társadalom

 

É. Kiss Katalin

 


Nemesi Attila László

A magyar nyelv leírása
Nyelv, társadalom, kultúra
Sző- és alaktan
PragmatikaPintér Lilla


Mondattan

x