Hírek

OTDK felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia vagy röviden OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvénye, amely kétévente kerül megrendezésre. Szervezője az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT).
2019 áprilisában a XXXIV. OTDK került megrendezésre.
Az Esztétika Tanszék hallgatói a Társadalomtudományi Szekcióhoz tartoznak, a következő más tagozatokkal együtt: filmtudomány, filozófia, kulturális antropológia, média- és kommunikációtudomány, művelődéstörténet, nemzetközi tanulmányok, politikatudomány, szociális munka, szociológia, vallástörténet.
Az OTDK helyszíne és időpontja: Szent István Egyetem, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 2019. április 24–26.
Nevezési határidő: 2019. január 9.
A konferencia célja, hogy az ország különböző tanszékeinek hallgatói bemutassák és összemérjék tudásukat, előadják az oktatói és hallgatói közösségnek arra érdemes munkájukat.

Jelentkezni lehet bármilyen tudományos igényességű munkával. A témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás: minősítse az egyéni érdeklődés, a személyes képesség, a kreativitás, a ráfordított idő, az eddig elsajátított szakmai kompetencia.

A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, határidőre és az előírtaknak megfelelő beadás, és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat lehet a szakdolgozati téma is (vagy maga a még nem elbírált és védett szakdolgozat: ez esetben némi tartalmi és formai módosítás szükséges)

A dolgozatokról előzetes előadást kérünk tartani a tanszék oktatóiből álló zsűri előtt a kari TDK fordulón, 2019. december 3-án. Az elkészült dolgozatot 2019. január 9-ig kell véglegesíteni.

Ha szeretné megmérettetni magát egy országos tudományos kiírás keretén belül, és szeretné megismerni, mivel foglalkoznak, hol tartanak más tanszékek hallgatói, akkor, kérjük, választott témájával keresse meg a tanszék egyik oktatóját, aki segíti a felkészülésében.

 

x