A modernizált japán állam - Ferber Katalin PEACH előadása 2018. március 9.

A nemzetközi hírű gazdaságtörténész az államilag koordinált japán modernizációról tart előadást.

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport szeretettel megívja önt következő PEACH eseményére, melynek előadója Ferber Katalin nemzetközi hírű japanológus, gazdaságtörténész, a Waseda University korábbi professzora.

Az előadás címe: A modernizált japán állam: az államilag koordinált japán modernizáció (1868–1945)

Időpontja: 2018. március 20. (kedd) 18:00-19:30

Helye: PPKE BTK Sophianum, 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. II. em. 204-es terem

FB esemény: https://www.facebook.com/events/192076251558055/ 

„Az állam nem valami távoli, tőlem független fogalom. A nemzetállam (kokka) és én ugyanaz." (Takahashi Kórekijó pénzügyi szakember, a japán Keynes, 1883)

Ritka, de nem példa nélküli az államapparátus vezetésével és koordinálásával végrehajtott modernizáció a 19.században. Elegendő az egyesített Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia vagy az egyesített Olaszország, valamint a cári Oroszország példáira gondolnunk. Japán azonban, összehasonlítva a korabeli európai országok egy részével, az erőszakos nyitás idején (1852–53) korántsem volt „fejletlen és elmaradott ország". A hazai intézményrendszer azonban a nyugatiak számára ismeretlen volt, így vált (a gyarmatosító logika alapján) elmaradott, feudális és működésképtelen országgá.

A japán központi hatalom számára így a legsürgetőbb feladat a nyugati intézmények meghonosítása, a „modernizáció" volt, annak ellenére, hogy számos hazai intézmény (például az oszakai tőzsde) működését tekintve lényegesen fejlettebb és így korszerűbb volt, mint a nyugat-európai tőzsdék.

A csaknem két és fél évszázadig tartó részleges elzártság korántsem jelentette az ismeretek és a tudás hiányát. Az előadás legfontosabb eleme a hazai felhalmozott tudással, ennek intézményi gyakorlatával, valamint ennek a nyugati országok „igényeinek" megfelelő módosított alkalmazásával kapcsolatos – a korábbi szemlélettől eltérő – interpretáció, aminek ma is aktualitása van.

Az előadás három részből áll:

1) A nemzetállam megteremtésének szükségessége s ennek japán sajátosságai.

2) A központi intézmények „korszerűsítése", vagyis a nyugati országok számára érthető, így elfogadható megteremtése.

3) A nemzetállami modernizáció (Friedrich List nemzeti kozmopolitizmusa) és a (nyugati) piacgazdaság (Adam Smith liberális piaci elvei)) sajátos elegye, azaz a japán modernizáció sajátos intézményei.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

x