Felhívás az intézeti TDK konferencián való részvételre 2012. október 16.

A 2012/2013. tanévben ismét lesz Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet keretében!

A XXXI. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának konferenciáját, ahova a Nemzetközi tanulmányok és a Politikatudomány tagozatok tartoznak, 2013. április 8. és 10. között a Kaposvári Egyetem fogja megrendezni.

A konferenciára nevezhet bármely hallgató szaktól és képzéstől (BA, MA) függetlenül.

A nevezés tartalmi feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a képzési idő alatt, önképzési céllal készült, és azt intézményi tudományos diákköri fórumon az abszolutóriumot megelőzően a szerző(k) személyesen bemutatta (bemutatták), és ott a zsűri alkalmasnak minősítette a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételre.

A dolgozat minimális terjedelmének el kell érnie az egy szerzői ív (40.000 n) terjedelmet (az ún. főszövegre vonatkozóan, tehát a táblázatok és a mellékletek nélkül), maximális terjedelme ugyanakkor nem haladhatja meg a két szerzői ívet (80.000 n). A szöveg folyamatos legyen, 1,5-es sortávolsággal, Times New Roman CE 12 pontos betűvel. Továbbá a dolgozatnak (pl. tartalomjegyzék, hivatkozási mód, adatközlés, irodalomjegyzék) meg kell felelnie a tudományos közleményekkel szemben támasztott követelményeknek.


A 2012/2013. tanévi TDK Konferenciával kapcsolatos határidők

A kari konferencia tervezett időpontja: 2012. november 15.

Jelentkezés: 2012. október 5.

Dolgozatok beadása: 2012. november 5.


Tudnivalók a jelentkezéshez:

Jelentkezni a mellékelt űrlap értelemszerű kitöltésével lehet, amelyet a tanszéki TDK-felelősnek kell leadni. A jelentkezéssel kapcsolatos tartalmi kérdésekkel a tanszékvezetőhöz illetve a TDK-felelőshöz forduljanak.

Jelentkezési lap letöltése >

TDK témakörök >

x