Intézetvezetői körlevél 2020. március 14.

Dr. habil. Salát Gergely intézetvezető úr körlevele

INTÉZETVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELT HALLGATÓK!

A PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet (NPI) vezetőjeként – kollégáim nevében is – a jelenlegi rendkívüli helyzetben szeretném tájékoztatni önöket az NPI képzéseivel (politikatudomány BA és MA, nemzetközi tanulmányok BA és MA, kínai BA és Kelet-Ázsia tanulmányok MA) kapcsolatos egyes kérdésekről. 

I. HOGYAN JUTOK INFORMÁCIÓHOZ?

Az Egyetemre és a Karra vonatkozó rendelkezések a PPKE és a PPKE BTK hivatalos honlapján jelennek meg (http://ppke.hu/, http://btk.ppke.hu/), kérem, ezeket folyamatosan figyeljék. Az itt megjelenő rendelkezések az NPI összes képzésére is vonatkoznak, adott esetben az NPI saját szabályait felülírják. A fontosabb rendelkezéseket utólag az NPI tanszéki honlapjaira is feltesszük. Mivel a hivatalos honlapok csak egyetemi gépről szerkeszthetők a kijelölt adminisztrátorok által, munkaidőn kívül a fontos kari és egyetemi információk a leghamarabb jellemzően a Kar (https://www.facebook.com/ppkebtk/) és az EHÖK (https://www.facebook.com/pazmany.ehok/) Facebook oldalán jelennek meg. Ezeket a veszélyhelyzet idejére érdemes az FB-n bekövetni, bekapcsolni az összes értesítést, és a „Megjelenítés elsőként” pontot is kipipálni.

Az NPI képzéseire vonatkozó információk a három tanszék (Nemzetközi Tanulmányok, Politológia, Kínai) hivatalos honlapjának „Hírek” rovataiban, illetve az egyes tanszékek Facebook oldalán fognak megjelenni – legelőször jó eséllyel ez utóbbiakon, ezeket is érdemes bekövetni és értesítést kérni a frissítéseikről. Ezek linkjei:

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék:

http://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/nemzetkozi-es-politikatudomanyi-intezet

https://www.facebook.com/ppkenemzetkozi/

Politológia Tanszék:

http://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/nemzetkozi-es-politikatudomanyi-intezet/politologia-tanszek/hirek

https://www.facebook.com/pazmany.politikatudomany/

Kínai Tanszék:

http://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/nemzetkozi-es-politikatudomanyi-intezet/kinai-tanszek/hirek

https://www.facebook.com/pazmanykinai/

Amennyiben lakhelyelhagyási korlátozás lép érvénybe, a fenti hivatalos tanszéki és intézeti honlapok frissítése ellehetetlenül (ezeket csak belső egyetemi gépről lehet szerkeszteni), ebben az esetben a Facebook oldalak lesznek az elsődleges tanszéki és intézeti tájékoztatási csatornák.

Az NPI-nek per pillanat nem áll rendelkezésre összes aktív hallgatójának e-mail címe, így a közvetlen e-mailes tájékoztatás lehetetlen, amiatt is vagyunk kénytelenek a Facebookra hagyatkozni. Ha valaki nincs a FB-on, érdemes lehet a veszélyhelyzet idejére feljelentkezni, akár álnéven, kizárólag az egyetemi oldalak figyelésének céljából.

Az NPI-nek per pillanat nem áll rendelkezésre összes aktív hallgatójának e-mail címe, így a közvetlen e-mailes tájékoztatás lehetetlen, ehelyett kénytelenek vagyunk a Facebookra hagyatkozni. Ha valaki nincs a FB-on, érdemes lehet a veszélyhelyzet idejére feljelentkezni, akár álnéven, kizárólag az egyetemi oldalak figyelésének céljából.

Az egyes KURZUSOKHOZ kapcsolódóan az alapvető kommunikációs forma a Neptunmail (bővebben lásd alább).

II. MIKÉNT FOG ZAJLANI AZ OKTATÁS?

Március 12­–13. rektori szünet volt, a március 16–22. közötti hét pedig előre hozott tavaszi szünet lesz, így ebben az időszakban SEMMILYEN FORMÁBAN nem lesz tanítás. A tanév eredetileg tervezett rendjében szereplő tavaszi szünet (április 6–19.) lerövidítéséről egyelőre nincs információ.

MÁRCIUS 23-ÁN valamennyi képzésünkön újraindul a tanítás, TÁVOLLÉTI OKTATÁS formájában. Ennek konkrét mikéntjére nincs egységes kari vagy intézeti előírás. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint minden oktató maga dönti el, hogy melyik kurzusán milyen módon és platformon folytatja a tanítást. Egységes e-learning rendszert az NPI nem alkalmaz, hiszen a félév során tartott több száz kurzusunk között rendkívül sokféle van, a több mint százfős előadástól a kis létszámú nyelvórákig.

Megkértem az NPI összes oktatóját, hogy minden egyes kurzusával kapcsolatban az alapvető információkat mielőbb juttassa el önökhöz, első körben a NEPTUNMAIL rendszeren keresztül, ezt ugyanis egy kurzus összes hallgatója megkapja. Kérem, figyeljék, rendszerezzék és mentsék el Neptun üzeneteiket, mert ilyenekben fognak érkezni minden egyes kurzusukhoz az információk. Ha egy Neptun üzenet kiment, azt feltételezzük, hogy a hallgató azt megkapta, így a továbbiakban nem hivatkozhat arra, hogy nem állt rendelkezésére az információ. A Neptunos kapcsolatfelvétel után az oktató dönthet úgy, hogy az adott kurzussal kapcsolatos kommunikáció más platformon fog zajlani. Kértem az oktatókat, hogy törekedjenek az egyszerűségre és arra, hogy mindenki által könnyen hozzáférhető, ingyenes és kevésbé erőforrásigényes megoldásokat alkalmazzanak. Ha az oktató olyan technikai megoldást javasol, amihez valakinek nincs megfelelő technikai felszerelése vagy a szükséges szoftvert nem tudja beszerezni (pl. nem fut az általa használt gép operációs rendszerén), ezt mindenképp jelezzék neki.

A tanszéki honlapokon hamarosan létrehozunk egy „Letöltések” menüpontot (illetve a Kínai Tanszékén már működik ilyen), egyes kurzusok anyagai – az oktatók döntése alapján – ide fognak felkerülni.

A számonkérés módja kurzusonként eltérő lesz. Határozott célunk, hogy az előre eltervezett anyagot a félév során valamilyen módon leadjuk és számonkérjük, a távolléti oktatás miatt a követelmények nem lesznek enyhébbek. A szemeszter végi vizsgákról egyelőre semmit nem tudunk, de valamilyen módon egész biztosan számot kell adniuk az elsajátított tudásról, másként kurzus nem teljesíthető.

Természetesen ma még megjósolhatatlan, hogy mennyi ideig működünk távolléti üzemmódban, így kérjük, ezzel kapcsolatos kérdésekkel ne terheljék az oktatókat és az adminisztrátorokat.

III. KIHEZ FORDULHATOK?

A rendkívüli helyzet időszakában minden ügyet elektronikusan kell intézni, hallgatók az egyetemi épületbe nem léphetnek be. Általános tanulmányi ügyeikkel továbbra is tanulmányi előadójukhoz forduljanak, az egyes képzéseket érintő adminisztratív ügyek intézéséért Fejes Júlia Róza és Sándor Márta intézeti adminisztrátorok felelősek, akik az alábbi címeken érhetők el:

nemzetkozi@btk.ppke.hu

fejes.julia.roza@btk.ppke.hu

sandor.marta@btk.ppke.hu

Az egyes képzések működtetéséért, az ezeket érintő tartalmi kérdések rendezéséért az illetékes tanszékek vezetői felelősek:

Poltikatudomány BA, MA: botos.mate@btk.ppke.hu

Nemzetközi Tanulmányok BA, MA: zsinka.laszlo@btk.ppke.hu

Kínai BA, Kelet-Ázsia tanulmányok MA: salat.gergely@btk.ppke.hu

Amennyiben valamely kurzus lebonyolításával kapcsolatban probléma merül fel, s az az adott oktatóval nem megoldható, kérjük, ezt az illetékes tanszékvezetőnek jelezzék.

Az intézeti szintű ügyek felelőse Salát Gergely intézetvezető: salat.gergely@btk.ppke.hu 

IV. MIÉRT NEM TALÁLOK INFORMÁCIÓT ÉS HOGYAN LESZ AZ ÜGYEM ELINTÉZVE?

Az egyetemi képzésre vonatkozó valamennyi országos, egyetemi, kari és intézeti szabály normális állapotokra lett meghatározva. A kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzet teljesen példátlan nemcsak az önök, de valamennyi oktatójuk és adminisztrátoruk életében is. Erre nem voltunk felkészülve – per pillanat hasonló problémával küzd a világ legtöbb egyeteme és egyetemistája. Jelenleg számos szabály nem alkalmazható (az óralátogatási kötelezettségtől kezdve a KÁB kérvények intézetvezetői aláírattatásától kezdve a szakdolgozatok papír alapú leadásáig), de az új szabályok kidolgozására az elmúlt néhány napban nem volt elegendő idő, hiszen sokkal akutabb problémákat kellett megoldani. A következő hetekben folyamatosan meg fognak születni a jelen szemeszterre vonatkozó rendelkezések, kérjük, legyenek TÜRELEMMEL. Mindenkinek az az érdeke, hogy az ügymenetben a legkevesebb fennakadás legyen, így minden szereplő törekedni fog a lehetőség szerinti leginkább hallgatóbarát megoldásokra. Ugyanakkor az oktatókra és adminisztrátorokra záporozó emailek ellehetetlenítik a munkát. Ezért olyan kérdésekre, amelyekre a válasz egyértelműen megtalálható a fent említett hivatalos honlapokon, a jelen levélben vagy amelyekre a dolog természetéből adódóan egyelőre nincs válasz, sem az oktatóknak, sem az adminisztrátoroknak nincs módjuk reagálni. Az ügyintézői kapacitások sem veszélyhelyzetre lettek kialakítva.

Amíg az új rendelkezések meg nem születnek (ezek a fent említett központi honlapokon fognak megjelenni), se az oktatók, se az adminisztrátorok nem tudnak felelni a szakdolgozatleadással, címbejelentéssel, kérvény-aláíratással, szakmai gyakorlat igazolásával, vizsgával, államvizsgával stb. kapcsolatos kérdésekre. A szakdolgozatok leadási határideje egyelőre nem változott, mindenki dolgozzon úgy a diplomamunkáján, mintha biztos lenne, hogy marad az eredeti határidő. Ha valakinek a könyvtárak bezárása ellehetetleníti a munkája befejezését, az konzultáljon a témavezetőjével, hogy a megkezdett kutatás a téma apró módosításával nem fejezhető-e be online elérhető források alapján. 

V. MIT TEGYEK MÉG?

A legfontosabb az egészség és az emberi élet védelme, ezért kérem, az egyetem és az illetékes állami szervek utasításait tartsák be, tanácsait kövessék. A külföldi tapasztalatok alapján a vírus megfékezéséhez elengedhetetlen, hogy az emberek között a lehető legkevesebb személyes érintkezésre kerüljön sor, így szüleik, nagyszüleik és maguk egészségének védelme érdekében lehetőleg tartsák távol magukat a társasági eseményektől. Vigyázzanak magukra.

Üdvözlettel:

Budapest, 2020. március 14.

Dr. habil. Salát Gergely

intézetvezető egyetemi docens

x