Kiválósági Pályázat Közgazdasági tanszék Közszolgálati BA hallgatói részére 2012. szeptember 17.

Pályázati felhívás Hallgatói Kiválósági Ösztöndíjra a Közgazdasági Tanszék hallgatói részére

Az ösztöndíj célja a kimagasló tanulmányi, tudományos és közéleti hallgatói teljesítmény elismerése és jutalmazása a közszolgálati szakon tanulmányokat folytató hallgatók körében.

Pályázatot nyújthatnak be a Közszolgálati BA szakon tanulmányokat folytató, aktív félévvel rendelkező hallgatók, akik az adott képzésben legalább két lezárt aktív tanulmányi félévvel rendelkeznek. Egy személy több évben is pályázhat, és a kiválósági díj többször is elnyerhető.
 
A kiválósági ösztöndíjat elnyerő hallgató a kiválósági oklevél mellett egyösszegű ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj összege 2012-ben 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint. Kiválósági ösztöndíjban 2012-ben közszolgálati szakról 1 hallgató részesülhet.
 
A pályázatokat a felhívásban közzétett formanyomtatványon kell benyújtani a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet titkárságán. A pályázatban foglaltak valóságtartalmát a pályázónak kell bizonyítani.
 
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt, melynek elnöke a tanszékvezető, tagjai a tanszék főállású oktatói, valamint a szak hallgatói közül sorsolással kiválasztott, pályázatot be nem nyújtó 2 fő egyetemi hallgató.
 
A bírálóbizottság döntésének kihirdetéséről a tanszékvezető gondoskodik. Az eredményt a tanszék honlapján is közzé kell tenni.
 
Kelt: Piliscsaba, 2012. szeptember 17.
 
 
Szigetvári Tamás
Tanszékvezető
sk.
 
 

Pályázati felhívás és formanyomtatvány

x