Konferenciafelhívás: Környezetkárosítás- és védelem Ázsiában 2017. december 15.

A környezeti problémákról, megoldásukról és politikai vetületeikről szól a következő PEACH konferencia.

Mesterséges természetesség – A környezet károsítása és védelme Ázsiában

Konferenciafelhívás

A környezet degradációja és a globális felmelegedés a világ legjelentősebb problémái közé tartoznak. Mindkét jelenség részben abban a szemléletben és gyakorlatban gyökerezik, amely a természeti erőforrások – gyakran előre nem látható következményekkel járó – kiaknázásával törekszik a fejlődés előmozdítására. A világgazdaság centrumának keletre tolódásával az ökológiai krízis Ázsiát is elérte, ráadásul az éghajlatváltozás és a szélsőségesebb időjárás és ezek társadalmi és gazdasági hatása különösen sújtja a kontinenst. A világ népessége 60 százalékának, továbbá a világ leggyorsabban bővülő középosztályainak otthont adó Ázsiában az emberről és a természetről szóló filozófiai viták hosszú múltra tekintenek vissza, és összefonódnak a környezet átalakításának sajátos gyakorlataival. Emellett a kapitalizmus, a szocializmus, a gyarmatosítás, a neoliberalizmus és az autoritarizmus rendszerei és ideológiái is áthatják és formálják a kontinens környezeti vitáit, gyakorlatait és politikáit.

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport és az MTA BTK Néprajztudományi Intézet 2018 márciusában konferenciát rendez Ázsia jelenlegi környezeti problémáiról és környezetpolitikáiról. A konferencia a következő kérdésekre keresi a választ: Mik jelenleg Ázsia legfőbb környezeti problémái? Milyen érdekek vannak jelen az ázsiai környezetpolitikákban és kik képviselik őket? Hogyan birkóz(hat)nak meg az ázsiai társadalmak a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem kettős követelményeivel? Milyen szerepet játszanak az ázsiai vallások és filozófiák a környezeti vitákban? Hogyan reagáltak az emberek a múltban bekövetkezett jelentős környezeti változásokra, és milyen attitűdökkel várják a jövőt? Milyen hagyományai vannak az ember okozta környezeti problémák kezelésének? A háttérfolyamatok feltérképezésével a konferencia az ázsiai környezeti változások mélyebb megértését és esetleges közös megoldások kidolgozását törekszik elősegíteni. A konferenciára magyar Ázsia-kutatók, politikai, ökológiai és gazdasági szakértők, illetve ezen területekkel foglalkozó doktoranduszok és mesterhallgatók jelentkezését várjuk.

A konferencia
– időpontja: 2018. március 10. (szombat) egész nap
– helye: PPKE BTK Sophianum (1088 Budapest, Mikszáth tér 1.)
– nyelve: magyar

A konferenciára 20 perces előadásokat várunk, amelyeket 5 perces vita követ. A jelentkezéseket 2018. február 1-ig kérjük elküldeni Szakáli Máténak a szakali.mate89@gmail.com e-mail címre.
A jelentkezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
– az előadó neve
– az előadó titulusa és affiliációja
– az előadás címe
– az előadás 800–1000 leütés terjedelmű, magyar nyelvű absztraktja

A konferencia nyilvános. A hallgatói részvétel nem kötött regisztrációhoz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

x