Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportja azért jött létre, hogy a mai kelet- és délkelet-ázsiai térség tudományos vizsgálatának egyik magyarországi központja legyen. A Kutatócsoport vizsgálatainak fókuszában a világ legnépesebb és leggyorsabban fejlődő régiójának politikai, gazdasági, társadalmi és biztonságpolitikai fejleményei állnak.

A csoport kutatásokat folytat a mai Kelet- és Délkelet-Ázsia különböző aktuális kérdéseivel kapcsolatban, műhelytanulmányokat készít, könyveket ad ki, konferenciákat és workshopokat szervez, külföldi és belföldi előadókat lát vendégül, nemzetközi kutatásokban vesz részt, szerepet vállal a PPKE BTK különböző oktatási programjaiban, lehetőséget teremt fiatal tehetségeknek a tudományos életbe való bekapcsolódásra.

A kutatócsoport vezetője Dr. Salát Gergely habilitált egyetemi docens, a csoport munkájában hat belső és tizenegy külső munkatárs vesz részt.

x