PEACH Műhelytanulmányok

 

PEACH MŰHELYTANULMÁNYOK / PEACH WORKING PAPERS

1. Klemensits Péter: Miért nincs NATO Ázsiában? Elméletek egy kelet-ázsiai kollektív védelmi szervezet hiányáról (2014) Letöltés

2. Gáthy Vera: Újabb választások Indiában 2014 őszén (2014) Letöltés

3. Horváth Csaba: Az új indiai kormány külpolitikája és a kínai–indiai viszony (2014) Letöltés

4. Krajcsír Lukács: Kína és a szíriai válság (2014) Letöltés 

5. Máté Szakáli: The Emerging China–Africa Relations Under Neo-Colonialist Perspective (2015) Letöltés

6. Rónaháti Cecília: Puccs Thaiföldön – A társadalmi vita egy formája? (2015) Letöltés

7. Gergely Salát: The soft power of China in Europe (2015) Letöltés

8. Szakáli Máté: Indonézia ragaszkodása a „független és aktív külpolitika" doktrínájához (2015) Letöltés

9. Szilágyi Zsolt: Keleten van-e Mongólia? A mongol demokrácia elmúlt 25 éve (2015) Letöltés

10. Júlia Szivák: Female political leaders of South Asia. The role of dynasticism in achieving political power (2015) Letöltés

11. Máté Szakáli: The Recurring Haze Over Southeast Asia – The Role of Indonesia (2016) Letöltés

12. Júlia Szivák: Filmī Gīt: A Survey of the Bollywood Film Song Genre (2017) Letöltés

13. Szentesi Ambrus Gábor: Döntőbe jutott: Trump, Xi. Felkészül: Tajvan. A Tajvan–USA–Kína háromszög a Trump-elnökség elején (2017) Letöltés

14. Sárközi Ildikó Gyöngyvér: Templom templomnak árnyéka I. A Taiping templom „felfedezésének" története (2017) Letöltés

15. Sárközi Ildikó Gyöngyvér: Templom templomnak árnyéka I. A Sibe Ősök Templomának (re)konstruálása (2017) Letöltés

16. Szakáli Máté: Az indonéz Pancasila ideológia mint filozófiai rendszer és államnorma (2017) Letöltés

17. Ferber Katalin: Nemzetállam, államnemzet. A japán modernizáció néhány sajátossága – az állam szerepe (2018) Letöltés

18. Szakáli Máté: A régi és az új indonéz nacionalizmus jellegzetességei a külső orientáció szempontjából (2018) Letöltés

19. Günsberger Dóra: The role of Islam in the polity and identity construction: the case of Pakistan and Bangladesh (2018) Letöltés

20. Szakáli Máté: Az emberi jogok egyetemességének dilemmája és a délkelet-ázsiai jogvédelmi mechanizmus evolúciója (2018) Letöltés

21. Ildikó Gyöngyvér Sárközi: Where Have Superstitions Gone? A Case Study on the Connection Between 'Secularization' and 'Heritagization' Among the Chinese Sibe (2018) Letöltés

 22. Dóra Günsberger: An 'All-Weather' Axis: Building Sino-Pakistani Defence Cooperation during the Cold War Era (1947-1988) (2019) Letöltés

23. Zsolt Szilágyi: The Korean Peace Process and Northern Policy of South Korea from the Hungarian point of view (2020) Letöltés

24. Szilágyi Zsolt: A 70 éves magyar–mongol diplomáciai kapcsolatok történetének első szakasza 1950-től 1990-ig. Letöltés

  

Impresszum

PEACH MŰHELYTANULMÁNYOK / PEACH WORKING PAPERS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
E-mail: salat.gergely@btk.ppke.hu
Tel.: 06-1-235-3030/1010
Honlap: https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/nemzetkozi-es-politikatudomanyi-intezet
Felelős kiadó: Dr. Salát Gergely szakmai igazgató

 

 

 

x