Oktatásszervező munkatársat keres a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet 2019. április 5.

Pályázati lehetőség adminisztratív munkatársi pozícióra..

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pályázatot hirdet oktatásszervező munkatárs munkakör betöltésére

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

- Intézetvezető/tanszékvezetők hivatalos feladatainak koordinálása.
- Információáramlás biztosítása a Kar és az intézet/tanszékek munkatársai között.
- Kari hivatalokból érkező hivatalos dokumentumok kezelése, nyilvántartása és eljuttatása az érintettekhez.
- Intézet/tanszékek (elektronikus és papíralapú) iratkezelése, irattárának karbantartása.
- Intézet/tanszékek küldeményeinek előkészítése postázásra, postakönyv vezetése, küldemények kísérőlappal való ellátása és nyilvántartása; kapcsolattartás a kézbesítőkkel.
- Intézet/tanszékek rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
- Intézet/tanszékek működéséhez szükséges eszközök, berendezések és irodaszerek kezelése, rendelése, nyilvántartása.
- Kapcsolattartás a hallgatókkal; hallgatói ügyfélfogadás magyar és angol nyelven.
- Órák megtartásához szükséges oktatástechnikai támogatás.
- Közreműködés a kezelésébe tartozó szakok félévi kurzuskínálatának és órarendjének elkészítésében.
- Illetékességi körébe tartozó képzések tanegységeinek kezelése a Neptunban.
- Óraadói kérelmek teljes körű adminisztrációja.
- Közreműködés a vizsgák és záróvizsgák szervezésében és lebonyolításában (szükség esetén vizsgafelügyelet).
- Illetékességi körébe tartozó szakok szakmai gyakorlatának és/vagy terepgyakorlatának szervezése.
- MA felvételik lebonyolításának szervezése.
- Intézeti honlap magyar és angol nyelvű tartalmának kezelése.
- Az Intézet teljes körű adminisztratív támogatása.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős munkaviszony

Munkavégzés helye: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.
Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

Bérezés: megegyezés szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség
- megbízható, felhasználói szintű számítógép-ismeret
- angol nyelvismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőoktatási intézményben szerzett oktatásszervezési vagy (tanulmányi) adminisztrációs tapasztalat
- a Neptun ETR felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- az önéletrajzban szereplő információk igazolására szolgáló dokumentumok (bizonyítványok, oklevelek stb.) másolatai
- bérigény megjelölés

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja:
E-mailben, a következő címekre: dekani.hivatal@btk.ppke.hu
ulakcsai.gabor@btk.ppke.hu

A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy „oktatásszervező – Nemzetközi és Politikatudományi Intézet"!

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Benyújtott pályázati dokumentumokat nem szolgáltatunk vissza!

x