Ádány Tamás

 

2000-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán, ahol azóta folyamatosan a Nemzetközi Közjog Tanszék munkatársa. Ösztöndíjasként 2001-ben a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem "Alta Scuola Economia e Relazioni Internazionali” (ASERI) központjában szerzett nemzetközi kapcsolatok MA fokozatot.

Megbízott előadóként szerződések jogával és nemzetközi környezetvédelmi joggal kapcsolatos kutatásokat végzett a Miniszterelnöki Hivatal Dunai Kormánybiztos Titkárságán, illetve emberi jogi és esélyegyenlőségi kérdésekben az Igazságügyi Minisztériumban. Nemzetközi büntetőjogot tanított a Debreceni Egyetemen.

Kutatási területe a nemzetközi büntetőjog és annak határterületei, a nemzetközi béke és biztonság, a humanitárius jog valamint az emberi jogok szabályozása. Nem rendszeres kutatási és oktatási tevékenységébe tartozik az információs társadalom nemzetközi jogának vizsgálata, annak az államok szuverenitására gyakorolt, valamint biztonságpolitikai és emberi jogi kihatásai.

Tagja a hágai székhelyű International Criminal Law Network-nek."

x