Bódy Zsombor

Bódy Zsombor
Docens, PPKE BTK Szociológiai Intézet

TUDOMÁNYOS FOKOZAT:

Ph.D. ELTE BTK Társadalomtörténeti Doktori Iskola, 2001.

Habilitáció 2011 októberében az ELTE Társadalomtudományi Karán Szociológiából.

 

Publikációs lista:

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10012770

Témavezetés:
- a választói magatartás története, szociológiája
- politikai identitás kérdései
- társadalomtörténeti témák

KUTATÁSI TERÜLET:
- 20. századi magyar és közép-európai társadalomtörténet
- A szociálpolitika és jóléti rendszerek története
- A mezőgazdaság ágazati és politikai képviseletének története (mezőgazdasági kamarák és egyesületek, vidéki politikai mozgalmak).
- A választói magatartás története

Kutatási ösztöndíjak/projektek:

- 2001-2004: Részvétel a „Polgárosodás, akulturáció, modernizáció" c. NKFP 5/075/2001 sz. Kósa László által vezetett kutatási projekt Kövér György által vezetett „Szocializáció és társadalmi integráció" c. részprogramjának.
- 2002-2005: Az MTA Bolyai János ösztöndíja, kutatási téma: A szociálpolitika és társadalombiztosítás története Magyarországon 1890-1940.
- 2005-2006: Az OM Deák Ferenc kutatói ösztöndíja, téma: A fogyasztás története Budapesten 1920-1950.
- 2006-2009: Részvétel a „Szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. sz. első felében: törvényhozás és végrehajtás" című Tomka Béla által vezetett OTKA (60233 sz.) kutatásban 2006-2009.
- 2007-2010: részvétel az „Agrarismus in Ostmitteleuropa 1890-1960" c. Volkswagen Stiftung által finanszírozott és a frankfurti Europa-Universität Viadrina
Kulturwissenschaftliche Fakultät Forschungsstelle für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas által koordinált nemzetközi kutatási projektben.
- 2010-2013: részvétel A szociálpolitika átalakulása Magyarországon 1945 és 1968 között: források, mintakövetés, szakaszok és társadalmi funkciók c. Tomka Béla által vezetett OTKA (81253 sz.) kutatásban. 2010-2013.
- 2010-2013: részvétel a „A szociálpolitika Magyarországon 1968 után: formáló erők, intézmények és funkciók" című, Tomka Béla által vezetett OTKA (105563 sz.) kutatásba.
- 2012-2015: részvétel a Sipos András által vezetett Lakás, ház, lakhatás Budapesten: épített formák és diszkurzív terek, 1870–1945 (A budapesti lakásügy forrásainak feltárása és adatbázisa) c. OTKA (105953 sz.) kutatásban.
- 2014-2015: Fellowship az Internationales Imre Kertész Kolleg Jena an der Friedrich Schiller Universität für transnationale, interdisziplinäre Forschung zur Geschichte Osteuropas im 20. Jahrhundert nevű intézményben, részvétel a Challenges of Modernity c. Közép-Európa történeti kézikönyv munkálataiban.

Konferencia előadások az utóbbi öt évben:

1) 2009 április 16-19. előadással vettem részt az Agrarismus in Ostmitteleuropa – Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne című konferencián, melyet Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrat és a Frankfurti Viadrina Egyetem Kulturwissenschaftliche Fakultät, Forschungsstelle für Ostmitteleuropäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte szervezett.
2) 2009 május előadóként vettem részt a „Szegények mindig lesznek veletek" c., a Miskolci Egytem Szociológiai Intézet, az MTA Miskolci Területi Bizotsága és a Ferences Rend által szervezett konferencián, előadásom címe: A társadalombiztosítás gazdasági kényszerek, politikai elvárások és szociális feszültségek szorításában. 1929-1933.

3) 2009 november 12-13. előadással vettem részt a Bécsi Egyetem által szervezett „Die Nationalisierung von Produktkommunikation. Historische, methodische und theoretische Perspektiven. c. konferencián. Előadásom címe: Der Ikarusbus als ungarische und sozialistische Ikone.

4) 2009. november 23-25. előadással vettem részt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által szervezett a „Távol a fronttól - a hátország Nagy Háborúja 1914-1918" c. konferencián. Előadásom címe: Konfliktusok és konfliktuskezelés a hadiipariban. Munkások, munkaadók, hatalom.

5) 2010. április 23-24. előadással vettem részt Prágában a Károly Egyetemen az „Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa" c. konferencián. Előadásom címe: Zusammensetzung der Agrareliten in Ungarn 1920-1940. Abgeordneten und Agrarkammer

6) 2010. július 30. előadással vettem részt Stockholmban az ICCEES (International Council for Central and East European Studies) VIII. világkongresszusán. Előadásom címe: A rural country without agrarian movements: Role and mode of functioning of the Hungarian Agrarian Chambers during the interwar period.

7) 2010. október 21-én részt vettem a „Lehetőségek Országa. A felemelő évszázad kisvárosi polgárai" c. konferencián Békéscsabán. Előadásom: Polgár és polgárosodás a magyar és nemzetközi történeti irodalomban.

8) 2011. június 24-én részt vettem a berlini Internationale Geisteswissenschaftliche Kolleg konferenciáján (How Did Eastern and western Europe Meet in International Organisations? 1945-1973), előadásom címe: Kalter Krieg und Modernisierungstheorie – Zwei Paradigmen zu überprüfen. Zur Interpretation der Ost-West Beziehungen im Bereich „Arbeit" 1945-1970.

9) 2011. október 19-én részt vettem Prágában az International Visegrad Fund által támogatott, a Česko-slovenská komise historiků, a Národní Muzeum Praha és a Historický ústav SAV Bratislava által rendezett „Wirtschaftsnationalismus in Mitteleuropa im 20. Jh.„ című konferencián. Előadásom címe: Symbolische Aufladung eines Investitionsgutes mit nationalen Deutungen. Der Ikarusbus als ungarische und sozialistische Ikone.

10) 2012. Január 12-én előadást tartottam a Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur OstMittel-Europaban a Lipcsei Egyetemen, előadásom címe: Die Behandlung der „sozialen Frage" in Ungarn im Schnittpunkt von Nationalisierung und Transnationalisierung vor dem ersten Weltkrieg.

11) 2012. augusztus 23-án előadást tartottam Debrecenben a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti egyesület Piacok a társadalomban és a történelemben c. konferenciáján. Előadásom címe: Érvelés a „piac" fogalmára alapozva. Ütköző érvelésmódok az 1920-as évek magyarországi vámpolitikai vitáiban.

12) Előadás 2012. november 15-én a lipcsei Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universitaet Leipzig által szervezett konferencián „Economic Entanglements in East-Central Europe and the Comecon's Position in the Global Economy". Az előadás címe: „Semantic of Political Economy of the International Relations in the Comecon. The Example of the Hungarian Ikarus Buses (1957-1975).

13) 2012. november 12. Előadás „Die Behandlung der "sozialen Frage" in Ungarn im Schnittpunkt von Nationalisierung und Transnationalisierung 1880-1940." címmel az „Imre Kertész Kolleg. Europas Osten im 20. Jahrhundert. Historische Erfahrungen im Vergleich" an der Universitaet Jena-ban.

14) 2013. május 30. Előadás a Budapest Főváros Levéltárában tartott Budapest 1913 c. konferencián. Az előadás címe: Igazságos Lakbér, igazságos kenyérár. Munkások lakhatási és megélhetési konfliktusai Budapesten az I. világháború előtt.

15) előadás 2013. május 6-án az MTA BTK Történettudományi Intézet által szervezett Háborús társadalom, háborús traumák 1938-1948 c. konferencián. Az előadás címe: Hétköznapi stratégiák, háború, politika. Karrier utak 1938-1948 között nagyvállalatok vezetőinek körében.

16) 2013. október. Harmadikán előadás az ELTE BTK „Sokféle modern nő az I. világháború előtti Magyarországon" c. konferenciáján.

17) 2014. október 9. előadás Temesváron a „Conceptualizing Modernity in the Central and Southeastern European Cultures. c. konferencián". Az előadás címe: Modern and National Female Roles in Hungary Between the two World Wars.

x