Füstös László

 

 

Személyi adatok

Születési hely, idő: Pápa, 1949. január 11.
Munkahely: MTA Szociológiai Kutatóintézete,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológia Intézet
Budapesti CORVINUS Egyetem, Vállalkozásfejlesztési Intézet, Gazdálkodástudományi Kar, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék,
Beosztás: tudományos tanácsadó, egyetemi tanár
Telefon/Fax: 2246-703, 2246-704 4825-318
E-mail: fustos.laszlo@btk.ppke.hu

Végzettség és fokozatok

2007. egyetemi tanár, a Magyar Köztársaság Elnöke
2005. habilitált doktor, Budapesti CORVINUS Egyetem
2004. az MTA doktora
1990. szociológiai tudományok kandidátusa, MTA
1974. közgazdaságtudományi doktor „dr.oec.” BKE
1973. okleveles közgazda, gazdaságmatematikai szak, MKKE

Külföldi ösztöndíjak

1994 – 1995 Jean Monett Fellow, European University Institute, Department of Political and Social Sciences
1992 –1993 IREX-ösztöndíj, Columbia University-n, New York
1988 egy hónapos ösztöndíj a Finlands Akademi és a Magyar Tudományos Akadémia egyezménye alapján
1985. három hónapos ösztöndíj a Columbia University-n, New York
1983. három hónapos ösztöndíj a British Academy és a Magyar Tudományos Akadémia egyezménye alapján Angliában

Díjak

2008. "Pro Patria et Scientia Díj doktoranduszok és témavezetőik részére" díj III. témavezetői kategóriában 1. helyezés a társadalomtudományok tudományterületen (az I. hallgatói kategóriában, első helyezést elért Ferencz Magdolna doktorandusz témavezetőjének).
A díjat adományozta: A "Somos Alapítvány a védelmi oktatásért és kutatásért" nevű közhasznú szervezet, együttműködésben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Doktori Bizottságával, az Országos Doktori Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége közhasznú szervezetekkel, a doktoranduszok kiemelkedő kutatási eredményeinek elismerésére, illetve a témavezetőjük kimagasló teljesítményének az elismerésére.
2002. Az MTA Elnöke az MTA Stratégiai Programok keretében 2001-ben meghírdetett pályázat 35 év feletti kategóriában adományozott I. díj
1997. Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1993. Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc-díj
1981. A XV. Országos tudományos diákköri konferencián Szakolczay Árpád első díjának témavezetői díja
1962. „Arany Dániel” országos matematikaverseny, első helyezés

Tudományos közéleti tagságok

A Magyar Szociológiai Társaság Módszertani Szakosztályának az elnöki tisztsége, 1991 óta

10 fontosabb referált publikáció

  1. Szociológiai kutatások sokváltozós matematikai statisztikai módszerei, 1977, Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet Kiadványai, 220 oldal.
  2. Bevezetés az adatelemzés sokváltozós módszereibe. 1985. Akadémiai Kiadó, Budapest, 265 o. (Meszéna Györggyel és Simonné Mosolygó Nórával közöse
  3. Kényszerpályán? 1982. MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, Értékszociológiai Műhely kiadványai, 382 o. (Hankiss Elemérrel, Manchin Róberttel és Szakolczai Árpáddal közösen.)
  4. Számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. 1989. Tankönyvkiadó, Budapest, 587 o. (Kovács Erzsébettel közösen.)
  5. Látens változós modellek. 1991. OMIKK–TÁRKI, Budapest, 227 o.
  6. Térstatisztika, 1997, , Budapest, BKE, AULA Kiadó, 246 oldal. (Meszéna Györggyel és Simonné Mosolygó Nórával közösen.)
  7. Kontinuitás és diszkontinuitás az értékpreferenciákban, 1977–1997. 1998. In: Közép-Európai változások: Társadalmi folyamatok és stratégiák. (Szerk: Miszlivetz Ferenc.) Savaria University Press, Szombathely, 213–255. o. (Szakolczai Árpáddal közösen.)
  8. Sokváltozós statisztikai modellezés a társadalomtudományokban, 2002, Budapest, Módszertani füzetek MTA Szociológiai Kutatóintézet, 642 oldal.
  9. VölgyBE ZÁRT MŰVÉSZET, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. 111 old. (Antalóczy Tímeával közösen)
  10. Alakfelismerés, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 642 old. (Kovács Erzsébettel, Meszéna Györggyel és Simonné Mosolygó Nórával közösen.)
x