Horváth Miklós

 

Hivatal: Anselmianum 212.
Telefon: (26) 375-375/2927
E-mail: <mail=horvath.miklos@btk.ppke.hu>horvath.miklos@btk.ppke.hu

Horváth Miklós a nyolcvanas évektől folytat hadtörténelmi kutatásokat. Tudományos fokozatai: 1989-ben a politikai tudományok egyetemi doktora, 1996-ban a hadtudomány kandidátusa, 2003-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

2004-ben habilitált hadtörténelemből. 1990-től a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója, 2003. júliusától a Hadtörténeti Intézet igazgatója, 2005. szeptemberétől kinevezett egyetemi tanár.

Tudományszervezői tevékenységet a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztály Hadtudományi Bizottsága és a Honvédelmi minisztérium hadtörténeti Intézet és Múzeum Tudományos Tanácsának tagjaként végez.

Munkája elismeréseként érdem után hat állami és több társadalmi kitüntetésben, elismerésben részesült. A "Nagy Imre” és "Maléter Pál” emlékplakettek tulajdonosa.

Publikációk

x