Kántor Zoltán

 

 

Hivatal: Sophianum 305

E-mail: kantor.zoltan@btk.ppke.hu
Saját honlap: http://kantor.adatbank.transindex.ro/

Szociológus, politológus. Szociológusi diplomáját a Temesvári Tudományegyetem szociológia szakán szerezte 1995-ben. Tanulmányait 1995–6-ban a Central European University Politikatudományi, majd 1997–8-ban a CEU Nacionalizmus Tanulmányok szakán folytatta. 2000-ben az ELTE Szociológia szakán MA fokozatott szerzett. Phd-jét az ELTE ÁJTK Politikatudományi szakán írja. 1998-9-ben ösztöndíjas az Edinburgh-i Egyetemen.

1999-2006 között a Teleki László Intézet Közép Európa Tanulmányok Központjában, mint kutató dolgozott, jelenleg a Magyar Külügyi Intézet tudományos munkatársa. A Regio folyóirat szerkesztője, az angol nyelven megjelenő Regio főszerkesztője és a Magyar Kisebbség folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Az ELTE Politikatudományi szak, ELTE Szociológia szak, Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott oktatója.
Kutatási terület: nemzeti kisebbségek, nacionalizmus, Románia, határon túli magyarok, státustörvény, állampolgárság, etnikai pártok.

Publikációi Magyarországon, Romániában, Japánban, Spanyolországban, Németországban, Szlovéniában, Szlovákiában, Ausztriában jelentek meg.

Publikációk

x