Kántor Zoltán

 

 

  

 

 

 

 

Hivatal: Sophianum 305

E-mail: kantor.zoltan@btk.ppke.hu
Saját honlap: http://kantor.adatbank.transindex.ro/

A Temesvári Tudományegyetemen 1995-ben szociológiai, a Közép-Európai Egyetemen 1996-ban politikatudományi diplomát szerzett. 2000-ben az ELTE Ethnic and Minority Studies program diplomáját szerezte meg. Az 1998/99-es tanévben az Edinburgh-i egyetemen volt ösztöndíjas. Doktori disszertációját (ELTE; politikatudomány) a magyar állam és a külhoni magyarok viszonyából írta(2011).

Kutatási területe a nacionalizmus, a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarság, az etnikai pártok, állampolgárság. Tanulmányai Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Németországban, az Egyesült Államokban, Japánban, Spanyolországban, Szlovéniában, Oroszországban, jelentek meg. Mintegy tíz kötetet szerkesztett. Saját kötete: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest: Osiris, 2014.

Korábban a Regio, majd a Kisebbségkutatás, illetve az angol nyelven megjelenő Regio, később a Minority Studies folyóirat szerkesztője volt. A Magyar Kisebbség folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A Kisebbségi Szemle és a Hungarian Journal of Minority Studies szerkesztője.

2001-től oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

1999-től a Teleki László Intézetben, 2006-től a Magyar Külügyi Intézetben dolgozott, 2011-től a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója. A Babes-Bolyai Tudományegyetemen vendégoktatója. A Rákóczi Szövetség Tanácsadó testületének tagja. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskola törzstagja.

2013-ban, a Temesvári Szórvány Alapítvány „Pro Minoritate” díjában részesült

2016-ban, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által alapított, Lőrincz Csaba-díjban részesült

2019-ben, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült

Nyelvismeret: angol, román, németPublikációk

x