Kőrösi István

 

 

Születési év: 1955

Végzettség:

 • Közgazdaságtudományi Egyetem, külkereskedelmi szak

Szakképzettség:

 • okl. közgazda
 • nemzetközi gazdasági szakértő

Jelenlegi munkahelyek:

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Heller Farkas Közgazdasági Intézet, egyetemi docens (első helyen foglalkoztató intézmény)
 • Magyar Tudományos Akadémia, Világgazdasági Kutatóintézet

Tudományos fokozat:

 • 1979 - egyetemi doktor (dr. oec.) Az értekezés címe: Az Európai Gazdasági Közösség külső kereskedelempolitikája
 • 1994 – a közgazdaságtudomány kandidátusa, MTA. Az értekezés címe: Németország újraegyesítésének fő makrogazdasági hatásai

Idegennyelv-ismeret:

 • Német (felsőfok, 1976), orosz (felsőfok, 1977), francia (középfok, 1977), angol (középfok,1983)

Eddigi oktatói tevékenység:

 • 1977-2007 MKKE Világgazdaságtan Tanszék, majd BKE Világgazdaságtan Tanszék, Közgazdasági Továbbképző Intézet, BIGIS, Corvinus Egyetem
 • 1996-2000 Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola
 • 1998-2001 Szegedi Tudományegyetem
 • 1998- PPKE JÁK Heller Farkas Közgazdasági Intézet
 • 1998-2006 PPKE-BTK Európa Tanulmányok kurzusvezetője
 • 1998- PPKE-BTK Történettudományi Doktori Iskola alapító tanára
 • 2002- PPKE-JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet kurzusvezető tanára
 • 2006- PPKE-ITK kurzusvezető tanára

Oktatott tárgyak:
Európai Unió gazdaságtana, Közgazdaságtan (Makroökönómia), Gazdaságpolitika szerepe, Pénzügypolitika és integráció, Monetáris politikák, Gazdasági növekedés és egyensúlyhiányok az EU-ban, Az európai integráció története, Regionális és strukturális politikák, Környezetgazdaságtan

Az utóbbi öt évben az oktatott tárgy szakterületéhez kapcsolódó legfontosabb öt publikáció:

 • KŐRÖSI István (társszerkesztő: BOTOS Katalin): Nemzetközi gazdasági ismeretek. Budapest, PPKE JÁK, Szent István Társulat, 2005. 441 p.
 • KŐRÖSI István (társszerző: BOTOS Katalin): Az Európai Unió a XXI. század elején. Budapest, PPKE JÁK, Szent István Társulat, 2007. 214 p.
 • KŐRÖSI István: Az Európai Unió költségvetése. Magyarország és az EU-költségvetés kapcsolatrendszere. In: Botos Katalin – Schlett András: Államháztartástan. Budapest, PPKE JÁK, Szent István Társulat, 2008. 153-176. p.
 • KŐRÖSI István: R and D and competitiveness in the enlarged EU. The role of the state and financing (IWE Working Papers, 2006. No. 172.). Budapest, MTA VKI, 2006, 21 p.
 • KŐRÖSI István: Hanyatló állam és torz piac? Az állam és a piac kapcsolata a XXI. századi Európában. In: Botos Katalin (szerk.): Verseny és versenyképesség. Budapest, PPKE, Tarsoly Kiadó, 2008. 21-34. p.

Az eddigi tudományos szakmai életmű szempontjából legfontosabb öt publikáció:

 • KŐRŐSI István: Magyarország útja az Európai Unióba - a kompország a nyugati parton. In: Kiss J. László (szerk.): A Huszonötök Európái. Budapest, Osiris, 2005. 751-788. p.
 • KŐRŐSI István: Az állam változó gazdasági szerepe és a humán tőke felértékelődése. Új korszakváltás a XXI. század elején? In: Fóti G. – Inotai A. – Simai M. (szerk.): Világgazdasági korszakváltás. Visszatekintés és távlatok. Budapest, MTA VKI, 2007. 108-124.
 • KŐRŐSI István: Az emberi erőforrás fejlesztése. In: Botos Katalin (szerk.): Idősödés és globalizáció. Budapest, Tarsoly K., 2009. 56-67. p.
 • KŐRŐSI István: A fenntartható fejlődést ösztönző állam. In: Kőrösi István (szerk.): Az állam gazdaságfejlesztő és jóléti szerepe. (A globális válság: hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások, 4. köt.). Budapest, MTA VKI, 2009. 7-31. p.
 • KŐRŐSI István: Growth, Financial Disequlibria, Employment and Competitiveness – Past and Future. (The Lisbon Process – In a Historical Perspective. (Heller Farkas Papers, 2009. No. 1.) Budapest, Tarsoly K., 2009. 111-132. p.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

 • Az MTA Köztestület Közgazdasági Bizottság tagja
 • A Magyar Közgazdasági Társaság tagja
 • A Magyar Katolikus Rádió gazdasági szakértője
 • Kereszténydemokrata és keresztényszociális alapítványok: Konrad Adenauer Stiftung, Hanns Seidel Stiftung
x