Pintér Károly

 

Hivatal: Ambrosianum, 132.
Telefon: (26) 375-375/2973
E-mail: pinter.karoly@btk.ppke.hu

Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK angol-történelem szakán végezte. Angol szakon 1993-ban, történelem szakon 1995-ben diplomázott. 2005-ben védte meg doktori disszertációját az angol utópikus regény témakörében, elsősorban Morus Tamás és H.G. Wells műveire összpontosítva. Doktoranduszként a Leuveni Katolikus Egyetemen töltött egy évet ösztöndíjjal 1994-95-ben.
A PPKE BTK Angol Intézetében 1995-ben kezdett tanítani óraadóként, majd 1998-tól teljes állású oktató. A szakon belül kezdettől a brit és amerikai történelem, majd a brit és amerikai országismeret oktatásában vesz részt. Az országismereti képzés kidolgozásában úttörő szerepet vállalt, több tankönyvet és tananyagot is írt. Az amerikai országismereti tananyag kidolgozásához 2003-2004-ben a Texas Christian University-n végzett kutatásokat. Szakmai érdeklődése kétfelé ágazik. egyrészt szűkebb kutatási területe a fantasztikus irodalom, különösen az angol nyelvű utópikus és antiutópikus hagyomány és a science fiction, másfelől pedig az amerikai társadalom és kultúra, így az amerikai alkotmányos rendszer, egyház és állam viszonya, az amerikai etnikai és vallási csoportok.
A PPKE BTK Tanulmányi Bizottságának évekig tagja, majd 2004 óta elnöke.
2009. júliusától a kar oktatási dékánhelyettese.

Publikációk

x