Salát Gergely

Salát Gergely

Elérhetőség:

Sophianum 101

E-mail: salat.gergely@btk.ppke.hu

A Pekingi 55. sz. Középiskolában töltött évei után a Peking Egyetem Jogi Karán megkezdett jogi tanulmányait 1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karán folytatta, ahol három szemesztert végzett. 1996–2001 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának kínai szakán, majd 2000-től ugyanezen egyetem történelem szakán tanult. 2001-ben az ELTE-n orientalista (kínai) szakos előadóként diplomázott.

2001–2004 között állami ösztöndíjjal részt vett az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának sinológiai programjában. 2006-ban Az ókori kínai Qin állam büntetőjogának rendszere című értekezésével summa cum laude doktori minősítést szerzett. 2012-ben habilitált.

1997–2001 között a Külkereskedelmi Főiskola (2000-től Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Távol-keleti Nyelvi és Kommunikációs Intézetében megbízott előadóként kínai üzleti és sajtónyelvet tanított. 1998 óta az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén (2008-tól Kínai Tanszék) modern és klasszikus kínai nyelvet, filológiát, történelmet, irodalomtörténetet, országismeretet, politikát, taiwani történelmet tanít, korábban gyakornokként, megbízott előadóként, egyetemi tanársegédként, 2007 óta egyetemi adjunktusként.

2006-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Központjának megbízott előadójaként kínai kultúrát, Taiwan történetét és kínai nyelvet oktat. 2013-tól a PPKE BTK Kínai Tanszékének egyetemi docense.

Publikációs lista

x