Ujlaki Anna

Alapszakos diplomáját 2015-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a mesterszakot pedig 2017-ben végezte el a Budapesti Corvinus Egyetemen. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje, doktori disszertációját a migráció politikaelméletéről írja.

Kutatási területe a migráció és a kortárs politikaelmélet. 2017-ben a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének ösztöndíjasaként az absztrakció politikaelméletével foglalkozott, 2019-ben OTDK I. helyezést nyert Rawls realista kritikája című dolgozatával, ugyanebben az évben a Társadalomtudományi Kutatóközpont külső munkatársaként a módszertani nacionalizmust kutatta. Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében két pályázatot is nyert, az egyikben a migráció republikánus és feminista megközelítéseit vizsgálta, a másikban a politikai kötelezettség problémájával foglalkozott. 2020 óta az Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa. Itt a migráció politikaelméletén túl a mesterséges intelligencia politikaelméletével is foglalkozik.

Publikációk

x