Politológia Tanszék

Üdvözöljük a Politológia Tanszék honlapján!

Az alapító Pázmány Péterről elnevezett egyetem Politológia tanszéke a magyar politikatudomány egyik legfiatalabb, mégis markáns arculatú műhelye, melyben alap-, mester- és doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat a hallgatók. A tanszék egyik sajátossága az egyébként erősen gyakorlati orientációjú képzésben az erős szellemtörténeti háttér, mivel meggyőződésünk, hogy a döntéseket majdan előkészítő, vagy meghozó szakemberek számára kiemelten fontos a széleskörű műveltség és szilárd értékrend. Képzéseinkben tehát nem csak az olyan gyakorlatias ismeretek, mint a költségvetés tervezése és készítése, közpolitikai elemzések, médiaelemzések, vagy épp a kreatív írás kap hangsúlyt, de a politikai filozófia, a modern politikai ideológiák, az összehasonlító politikai rendszerelemzés, vagy a világvallások és a politika kapcsolata is kellő súllyal van jelen. Alapképzésünkben (Politikatudomány BA) erős közgazdasági alapok mellett jogi és igazgatási ismeretekkel tesszük tartalmasabbá a képzést. A mesterszakunk (Politikatudomány MA) iránt érdeklődők két specializáció, az Összehasonlító politikatudományi, illetve a Globalizáció specializációk közül választhatnak. Képzéseink sajátossága, hogy a hallgatókat a hazai viszonyok mellett a nemzetközi folyamatokkal is megismerteti, angol nyelvű kurzusainkkal kifejezetten felkészíti a külföldi tanulmányok folytatására. Azok számára, akik a hazai közéletben kívánnak tevékenykedni, meggyőződésünk szerint a nálunk végzett alap- és mesterszak kellőképpen felkészíti a jelentkezőt arra, hogy megállja a helyét. Ezt számos végzett hallgatónk életpályája kellőképpen alátámasztja. Akik pedig a tudományos pályát szeretnék választani, azok számára a mesterszak erős elméleti alapjai után lehetőség van az egyetem Politikaelméleti doktori iskolájában folytatni tanulmányaikat és kutatásaikat. Tanszékünk munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak a hallgatókkal való segítőkész kapcsolatra, melyben a demonstrátorok és a kortárs hallgatói segítők, a tutorok is segítségükre vannak. A közösségi gondolkodás, az összetartozás élménye mellett azonban a legfontosabb, amit a nálunk végzettek magukkal vihetnek, az a meggyőződés, hogy a minőség a legjobb terv a jövőre.

Dr. Botos Máté
tanszékvezető

x