Vallás és politika a mai Ázsiában 2016. november 22.

KONFERENCIA november 26-án, a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport, az MTA Néprajztudományi Intézete és a Magyar Vallástudományi Társaság szervezésében

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport, az MTA Néprajztudományi Intézete és a Magyar Vallástudományi Társaság

Vallás és politika a mai Ázsiában

címmel konferenciát rendez.

A konferencia időpontja: 2016. november 26. (szombat) 9:00-16:00

Helye: PPKE BTK Sophianum, 1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 203-as és 204-es terem

Nyelve: magyar és angol

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A konferencia célja, hogy hozzájáruljon a kelet-, délkelet- és dél-ázsiai térségben évszázadok-évezredek óta változatlan jelentőségű kérdéskör, a vallás és politika összetett viszonyának feltárásához. A konfuciánus értékrend és az autoriter rendszerek kapcsolata, a fegyveres buddhista nacionalizmus, az uralkodók isteni tiszteletének politikai implikációi, a vallási vezetők politikai szerepvállalása, a vallási indíttatású terrorizmus a vallás és politika sajátos viszonyrendszerének és jelentős kölcsönhatásának csupán néhány példája, azonban nyilvánvalóvá teszik azt a tényt, hogy a kérdést a régió és a téma sokszínűségéből fakadóan interdiszciplináris módon szükséges és érdemes vizsgálni. A történettudomány, a vallástudomány, a szociológia és a politikatudomány nézőpontját a geopolitikai és biztonságpolitikai szempontok is fontos adalékokkal egészíthetik ki. 

PROGRAM:


ÁLLAM/VALLÁS

203-as terem (plenáris ülés)

9:00–9:10 Köszöntő (Salát Gergely, Szilágyi Zsolt)

9:10–9:35 Juhász Ottó: Kína vallás- és egyházpolitikája

9:35–10:00 Hoppál Mihály: Sámánok és állam(vallás)politika Ázsiában

10:00–10:25 Osváth Gábor: Vallás és politika összefüggései Koreában

10:25–10:55 Kávészünet


 A CÉLT SZENTESÍTIK

203-as terem

10:55–11:20 Eszterhai Viktor: A konfucianizmus újjászületése a kínai külpolitikában?

11:20–11:45 Klemensits Péter: Vallás és politika Kambodzsában: a Hun Szen-rezsim és a buddhista szangha

11:45–12:10 Páldi Zoltán: Politika és vallás a modern Indonéziában

12:10–13:00 Ebédszünet


SARLÓ, KERESZT, KALAPÁCS

2014-es terem

10:55–11:20 Botos Máté: Politikai ügy-e a katolicizmus Délkelet-Ázsiában? A 19. századi Németország és a 21. századi KNK összevetése

11:20–11:45 Salát Gergely: „Földalatti" és „hazafias" katolikusok Kínában

11:45–12:10 Gulyás Csenge: A kereszténység Vietamban

12:10–13:00 Ebédszünet


HIT ÉS HÁBORÚ

203-as terem

13:00–13:25 Szivák Júlia: A muszlim kisebbség és a vallásos erőszak kapcsolata a hindi filmekben

13:25–13:50 Rónaháti Cecilia: Mianmar és a buddhista fundamentalizmus

13:50–14:15 Bartók András: A Yasukuni szentély hatása Északkelet-Ázsia biztonságpolitikai viszonyaira

14:15–14:45 Kávészünet


LÁMÁK ÉS SÁMÁNOK

204-es terem

13:00–13:25 Szilágyi Zsolt: Lehet-e mongol a következő dalai láma? A buddhizmus és más vallások szerepe napjaink Mongóliájában

13:25–13:50 Sárközi Ildikó Gyöngyvér: Sibe sámánok a szocializmusba vezető kínai úton

13:50-14:15 Sinka Zsófia: Sámántalk – avagy a koreai sámánizmus a jelenkorban

14:15–14:45 Kávészünet


ISTENSÉGEK – IDENTITÁSOK

203-as terem

14:45–15:10 Vihar Judit: A vallás megjelenése a modern japán írók műveiben

15:10–15:35 Ramachandra Byrappa: Az indiai szubkontinens hosszú ciklusú inváziója mögötti vallási fanatizmus

15:35–16:00 Király Dávid: Indonézia elfeledett paradicsommadara. A Szabad Pápuáért Mozgalom a Transzmigrációs Program és a javanizáció tükrében


PRIESTS, POWER, POLITICS (In English)

204-ES TEREM

14:45–15:10 Shubhda Arora: Religion, Caste and Food Politics: Discourses around sacredness and taboos in India

15:10–15:35 Shiravjamts: Mongolian geopolitics in the 20th century

15:35–16:00 Katalin Muszka: Change of the number of religious people in China from 1949 to 2015

x