Pszichológiai Intézet

 

 

 

Intézetvezető:
Dr. Kovács Ilona 
egyetemi tanár
 

Oktatásszervezőink és elérhetőség:
Sophianum 
411 terem

NYÁRI NYITVATARTÁS
július 10- augusztus 18-ig

Szerdánkánt 9-17 óráig
Csütörtökönként 9-17 óráig: július 13,20,27 és augusztus 17
Keddenként 9-17 óráig: Július 11, augusztus 1 és 8

ZÁRVA hétfőn és pénteken

Erdélyi Fruzsina, oktatásszervetző
+361-235-3039
erdelyi.fruzsina@btk.ppke.hu

Márki Zsófia, oktatásszervező
+361-327-5929
marki.zsofia@btk.ppke.hu


Titkárság
pszichologia@btk.ppke.hu

Intézeti Telefonszámok

 

Hírek, szakmai események

Fogadóórák és elérhetőségek 2016/2017. tavaszi félévben

Szakdolgozati információk

BA záróvizsga tételsor 2017

ELŐTANULMÁNYI REND A 2016/17-es tanévben alapképzésre felvett hallgatók számára

Felelősök

 

Tanszékek – Szervezeti egységek

Általános Lélektan Tanszék

Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék

Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

 

Oktatás

Pszichológia alapszak

Pszichológia mesterszak

Oktatás más szakokon

Szakirányú képzések

Angol nyelvű kurzusok hazai és külföldi diákok számára 

Kutatás

Pszichológiai Kutatólaboratórium (PK)

Kutatóműhelyek

Tanszéki kutatások

Kutatásetikai engedélyezés

Hallgatói díjak

Hallgatói élet

Tudományos diákkör

Erasmus hallgatói mobilitás

Életpálya tanácsadás

Tehetséggondozó program

Együttműködő tréning felhívás

 

 

x