Mohácsi Ágnes Emlékdíj Tudományos Diákkör

Mohácsi Ágnes Emlékdíj

A PPKE Pszichológia Intézete a 2013-ban fiatalon elhunyt munkatársa, Mohácsi Ágnes egyetemi adjunktus emlékére emlékdíjat alapított a legkiválóbb műhelymunkák díjazására.
Az emlékdíjat évente három nappali tagozatos pszichológus BA hallgató kaphatja meg a Pszichológia Intézet által felkért Bíráló Bizottság javaslata alapján.
A pályamunkát írásvédett pdf formátumban kell elküldeni a berta.judit@btk.ppke.hu címre adott év június 30-ig
A Bíráló Bizottság tagjai (2013. szeptembertől 2016. június 30-ig terjedő időszakban):
dr. Pléh Csaba
dr. Faragó Klára
dr. Fülöp Márta
dr. Orosz Gábor
A díjazottak a szakmai elismerést igazoló oklevél mellett publikálási lehetőséget kapnak a Mindennapi Pszichológia c. folyóiratban. A folyóirat cikk terjedelmi, tartalmi és formai követelményeit a főszerkesztő határozza meg.

Fiatal Kutatói Díj

A díjra első- és másodéves MA-s hallgatók (I-II-III-IV. félévükben tartók) pályázhatnak, az alábbi pályamunkákkal:
- kiemelkedő színvonalú MA-s szakdolgozattal (a témavezető az elérhető 100 pontból minimum 95 pontot adott rá)
- OTDK- dolgozattal, ami a házi védésen 95%-os értékelést ért el
- saját kutatással, amit konferencia-előadásként vagy folyóirat-cikként már elfogadtak

Az MA-s szakdolgozatot és OTDK- dolgozatot eredeti formában lehet benyújtani, a saját kutatást pedig úgy, hogy cikk-formátumot kövessen.
A pályamunkát írásvédett pdf formátumban kell elküldeni a berta.judit@btk.ppke.hu címre adott év június 30-ig
A Bíráló Bizottság tagjai:
dr. Faragó Klára
dr. Péley Bernadette
dr. Unoka Zsolt

x