Hallgatói díjak

MOHÁCSI ÁGNES EMLÉKDÍJ (BA-s hallgatók számára)

A PPKE Pszichológia Intézete a 2013-ban fiatalon elhunyt munkatársa, Mohácsi Ágnes egyetemi adjunktus emlékére emlékdíjat alapított a legkiválóbb műhelymunkák díjazására.

Az emlékdíjat évente három nappali tagozatos pszichológus BA hallgató kaphatja meg a Pszichológia Intézet oktatóiból álló Bíráló Bizottság javaslata alapján.

A díjazottak a szakmai elismerést igazoló oklevelet kapnak.
A pályamunkák benyújtásával kapcsolatos információk:

az a hallgató pályázhat, aki a 2018/2019. tanév őszi vagy tavaszi félévében a konzulensétől a teljes műhelymunkája bírálatára minimum 95 pontot kapott
a pályamunkát írásvédett pdf formátumban kell elküldeni a gyimesi.julia@btk.ppke.hu címre 2019. július 31-ig. Az üzenet tárgya "Mohácsi emlékdíj pályamunka" legyen.
a dolgozatról mind a hallgató, mind pedig a témavezető nevét kérjük törölni!

 

FIATAL KUTATÓI DÍJ (MA-s hallgatók számára)

A PPKE Pszichológia Intézete MA-s hallgatók számára kutatói díjat alapított a legkiválóbb munkák díjazására.

A díjra első- és másodéves MA-s hallgatók (I–II–III–IV. félévükben tartók) pályázhatnak, az alábbi pályamunkákkal:

kiemelkedő színvonalú MA-s szakdolgozattal (a témavezető és a bíráló pontszámainak átlaga az elérhető 100 pontból minimum 95 pont)
OTDK- dolgozattal, ami a házi védésen 95%-os értékelést ért el
saját kutatással, amit konferencia-előadásként vagy folyóirat-cikként már elfogadtak
Az MA-s szakdolgozatot és OTDK- dolgozatot eredeti formában lehet benyújtani, a saját kutatást pedig úgy, hogy cikk-formátumot kövessen.

A Bíráló Bizottság tagjai a Pszichológiai Intézet oktatói közül kerülnek kijelölésre.

a pályamunkát írásvédett pdf formátumban kell elküldeni a gyimesi.julia@btk.ppke.hu címre 2019. július 31-ig. Az üzenet tárgya "Fiatal kutatói díj pályamunka" legyen.
a dolgozatról mind a hallgató, mind pedig a témavezető nevét kérjük törölni

x