Tanszéki kutatások

A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra. Médiahasználati szokások, szülői mediáció, példaképválasztás, értékrend vizsgálata 12-17 évesek országos reprezentatív mintáján.

Kutatás vezetője: prof. Kósa Éva, Fejlődés- és Szociálpszichológia Tanszék

Kutatás résztvevői: dr. Antalóczy Tímea (MTA Szociológiai Intézet), dr. László Miklós (ELTE, Szociológiai Intézet)

A vizsgálat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat megbízásából készül.


A média szerepe a szocializációs folyamatban

Kutatás vezetője: Berta Judit, PhD, Fejlődés-és szociálpszichológia Tanszék

A kutatás a televízió és az internet szerepét vizsgálja a gyermekek és fiatalok szocializációs környezetében, különös tekintettel a serdülőkorúak értékszocializációjára.


Bűnelkövetők élet-narratíváinak vizsgálata

A kutatás vezetője: Dr. Boros János, Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék

A kutatás részvevői: Kovács Zsuzsa, Szucsáki Melinda, Kovács Katalin, Patyi Dániel

x