Vitéz János Tanárképző Központ

A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a rendszerváltozás utáni újjáalakulás pillanatától meginduló tanárképzés szervezeti keretei 2013. július elsejétől markánsan megváltoztak. A korábbi, klasszikus intézeti formát egy, a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV-es törvény 123.§-ában is igényként megfogalmazott „tanárképző központ" váltotta fel, mely lépés egyúttal egy egyetemen belüli radikális átalakítást is magába foglalt. Az 1842. november 3-án megnyitott "Esztergomi Érseki Mesterképző" alapjain, a jelenlegi esztergomi épületében 1929-től működő érseki tanítóképző, 1976-tól főiskola, 1989-től Vitéz János Főiskola, 1993-tól ismét római katolikus fenntartású intézmény, 2008-óta az egyetem Vitéz János Kara a maga hagyományos képzési formáival szintén intézetünk részévé vált. Intézetünk így súlyos és szép küldetésként két képzési helyen a katolikus pedagógusképzésnek a korábbinál jóval szélesebb spektrumát képviseli majd. A Vitéz János Tanárképző Központ egyedi elnevezése egyszerre tiszteleg e pedagógusképzés hagyományai és az egyik első egyetemünket saját költségén alapító tudós reneszánsz egyházfő és államférfi emléke előtt.


Képzéseink


Tanszékek

 

A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője

Konferenciafelhívás

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ szervezésében, A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője címmel jubileumi tudományos konferenciát rendez az esztergomi érseki tanítóképzés 175., az óvodapedagógus-képzés 125. és a tanárképzés 25. évfordulója megünneplésére esztergomi képzési helyszínén, melyre tisztelettel meghívja Önt!

A konferencia időpontja: 2017. november 10. (péntek)
A konferencia helyszíne Esztergom, Majer István út 1-3.

Az egynapos tudományos eszmecserét az óvodapedagógia, a tanítóképzés, a tanárképzés valamint a mentori munka aktuális kérdéseiről bármely kapcsolódó tudományterületen valamennyi hazai képzőhely körében meghirdetjük, továbbá az elmélet és gyakorlat kölcsönösségének jegyében a gyakorlati terep, azaz az óvodák és az iskolák képviselőinek bevonását is tervezzük. Kifejezetten várjuk tehát az oktató kollégák mellett a gyakorló pedagógusok, mentorok és óvodapedagógusok szekció-előadásait is! A konferencián a következő szekciókat tervezzük: óvodapedagógusi, tanítói, tanári és mentori szekció.

A konferencia napjának tervezett programja: 10:00 órától plenáris előadásokra kerül sor, ezt követően közös ebéd, az ebédszünetben az érdeklődők számára rövid sétára van lehetőség az esztergomi Várhegyen vezetővel. A tanácskozás délután a szekciókban folytatódik, majd 18.00 órakor tervezzük a konferencia zárását. A konferenciához kapcsolódva egy lektorált tanulmánykötetet kívánunk megjelentetni, melyhez várjuk a kollégák pedagógiai-pszichológiai-módszertani témájú írásait a konferencia témájában.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket, előadás-összefoglalóikat és tanulmányaikat 2017. szeptember 15-ig, az előadás és a tanulmányok elfogadásáról 2017. szeptember 25-ig küldünk visszajelzést (a részvételi díj befizetésével kapcsolatos tudnivalókat ezzel egyidőben kapják meg a jelentkezők). A tanulmány nem feltétele a jelentkezésnek csak felkínált lehetőség. A konferencián előadásra szánt téma összefoglalója, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű szöveg. A tanulmánykötetbe szánt tanulmány szóközökkel együtt legalább 20 ezer, legfeljebb 60 ezer karakter terjedelmű szöveg lehet. A konferenciára jelentkezni az innen letölthető jelentkezési lappal lehet. A tanulmányok esetén követendő formai előírásokat itt érhetik el.

A konferencián való részvétel díja 6.000 forint, amely magában foglalja az előadás lehetőségét (kérdésekkel, válaszokkal együtt legfeljebb 20 percben), bármely további szekció látogatását a konferencia ideje alatt, az előadások absztraktjait is tartalmazó jubileumi füzetet, a regisztrációs csomagot (mappa, lapok, toll), az ebédet és a frissítőket.

A részvétel Karunk kollégái számára díjmentes, de jelentkezés regisztrációhoz kötött.

A részvételi díj befizetésének határideje: 2017. október 15.

A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail címe: esztergom@btk.ppke.hu.
Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapokat, a tartalmi összefoglalókat, a publikálásra szánt tanulmányokat, továbbá a konferenciával kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket erre az e-mail címre küldjék.

Kérjük, hogy kollégáit is tájékoztassa az eseményről!

x